163.ОУ " Черноризец Храбър "

Новини

Свободни места за ученици през учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители , За учебната 2020/2021г., в 163.ОУ има следните свободни места за ученици: 1. Първи клас- 13 2. Втори клас – 11 3. Трети клас-  8 4. Четвърти – 2 5. Пети клас- 10 6. Шести – 3 7. Седми -14 Заявления за записване на ученици се приемат всеки делничен ден,  от 9.00ч. до […]

Повече »

Помагала за първи клас , учители които ще водят випуск 2020/2021г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници в 163.ОУ, Учителите, които ще водят класовете са: 1.а клас- кл.ръководител- г-жа Маргарита Гайдарова –  учител в групата за целодневна подготовка- г-жа Златина Граховска 1.б клас – кл.ръководител- г-жа Паулина Дякова – учител в групата за целодневна подготовка- г-жа Стефка Йорданова 1. в клас- кл.ръководител – г-жа Татяна Велкова – […]

Повече »

За родителите на учениците от първи клас, випуск 2020/2021г.

Уважаеми родители, Във връзка със засилените противоепидемични мерки и изскването за задължително носене на защитни средства на закрито , както и налагането на глоби при неспазването им, ви съобщаваме, че първата родителска среща ще се проведе на 03.09.2020г. , от 18.15ч. , в актовата зала на училището. До 03.07.2020г.,  на сайта на училището ще качим […]

Повече »

ПРОЕКТ № BG05M2OP001- 2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

На 16 юни 2020г. , тържествено бяха връчени Сертификати на участниците в проект № BG05M2OP001- 2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и […]

Повече »

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019-2020г.,  в 163. ОУ „Черноризец Храбър” – гр. София, беше сформиран клуб „Дигитални компетентности”. Под ръководството на г-жа Рени Радева, старши учител по ИТ,  ученици от VI.а и VI.б клас се включиха в Дейност 6 по проекта „Образование за утрешния ден”. Обучението се проведе в периода 07 януари 2020г. – 19 май 2020г. […]

Повече »

Всички Новини »

Проект „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“

През учебната 2019/2020г., в 163.ОУ работихме по  проект с  №2019-1-BG011-KA101-061578    на програма  „Еразъм +“ на тема „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“ .

В периода 01.02. до 09.02.2020г., учителите Методи Стоянов, ст.учител по английски език, Марио Вълчев-ресурсен учител, Богдана Прокопова- учител в начален етап и Катя Дойнова, директор,  бяха на обучение в

в гр. Болоня, Италия.  Обучителната организация IFOM , представена от Франческо Тарантино, обучител и директор, с опит в подготовката на учители  от европейските страни по темата,  сподели практиката на училищата в Италия в приобщаващото образование,което е с 50 годишна традиция . Имахме възможност да видим в три училища, основно, професионално и средно, как на практика се реализира подкрепата и интегрирането на учениците със специални образователни потребности в учебния час. В  обучението бе споделен и опита на участниците в групата от Полша, Германия, Испания и България.

Водещи принципи в приобщаващото обучение са :

Еднаквост при избор на училище и участие в дейностите от общообразователната подготовка (ООП) в клас, независимо от трудностите във връзка със специалните потребности.

Равенство в достъпа до качествена учебна среда за развитие на компетентностите и постигане на успех според общите  критерии за придобиване на ООП в училище.

Персонализиране на ученето чрез приемането, разбирането и вниманието към индивидуалните и личните различия между учениците като притежавани от тях физически, когнитивни, социални и емоционални умения за справяне.

Наученото в  квалификацията бе споделено с учителите от училището и приложено при работата с учениците.

 

 

 

 

 

 

Ваканция- Ура, Ура, Ура !

Скъпи деца от 5 до 14 години !

Учебните занятия за тази необичайна,  странна, различна 2019/2020г. , приключиха успешно !

Всички  и ученици и учители, надявам се и родители сме здрави, което само като факт е успех.

Заедно се потопихме в дистанционното обучение, някои от нас можеха да плуват добре в потоците на дистанционното обучение, а други изкараха съкратени натоварващи курсове. Важното е , че успяхме да  завършим учебните занятия с нови знания, умения и компетентности.

Ваканцията дойде.

Бъдете здрави и играйте на открито !

Очакваме ви през септември, в училище !

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

Випуск 2019/2020г., успешно завърши основното си образование

Днес, 01.07.2020г., в двора на 163.ОУ, раздадохме свидетелствата за основно образование на 50 седмокласници. Учителите г-жа Йорданка Ненкова, кл.ръководител на 7. а клас и г-жа Невена Трендафилова, кл.ръководител на 7.б клас,  изведоха  силен випуск.

С гордост можем да споделим  резултати на нашите деца в НВО по Български език и литература -среден успех на випуска – 69,96 . За сравнение средния  бал на учениците от София-град е 63,75 , а за страната е 51,06. Резултатът по математика  за 163 .ОУ е 53,78. Средния бал на учениците в София-град е 48,09, а за страната е 36,33 .

Заслугата за тези резултати е на учителите, г-жа Виолета Тасева– ст.учител по БЕЛ, г-жа Галина Николова и г-жа Емилия Сиракова,учители по математика и на упоритостта и старанието на учениците ни.

Благодаря  и на семействата на нашите ученици, които по време на дистанционното обучение подкрепяха своите деца и ги мотивираха да учат с желание.

Всички ученици и родители бяха поздравени от г-жа Невена Трендафилова, кл. ръководител на 7.б клас и от г-жа Катя Дойнова, директор на 163.ОУ .

За първенец на випуск 2019/2020г. , Педагогическият съвет на 163.ОУ  определи  Нико Анастасиу. Той получи плакет . Медали за  отличен успех  получиха :

1.Стефани Челенкова

2. Сиана Соракова

3.Лозан Лозанов

4.Мирослава Вълчева

5.Деница Димитрова

6. Благовеста Мурджева

7.Даниел Салех

8.Калина Иванова

9.Ралица Раева

Скъпи седмокласници,

Бъдете здрави имайте добри помисли и  случвайте  успехите си !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трето класиране за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Свободните места за трето класиране са 11.

Заявления за участие в трето класиране се подават от 19.06. до 22.06.2020г.

Работно време  – от 8.30ч. до 16.00ч. на 19.06.2020г.

и от 8.30ч. до  12.00ч. на 22.06.2020г.

 

Второ класиране за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Кандидатите, които не са класирани, подават заявления за участие във второ класиране от 09.06 до 12.06.2020г. включително.

всеки работен ден от 8:00 ч. до 16:00 часа,

Свободни места-24 .

Обявяване на списъците на приетите ученици на второ класиране – 15.06.2020 г., 18:00 часа.

Първо класиране на кандидатите за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Моля, преди да дойдете в училище, за да подадете удостоверение за постъпване в I клас за

учебната 2020/2021 година, моля, проверете дали сте набавили всички необходими документи:

 При записването на всички деца са необходими:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас.

2 .Копие на удостоверение за раждане на детето.

 При заявени допълнителни критерии:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с един или двама починали родители Копия от Акт за смърт на родителите.
8.9. Дете от семейство с повече от две деца Копия от удостоверения за раждане на децата.
 

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закон;а за закрила на детето, както и дете с един неизвестен

родител и осиновено дете

Копие от съдебно решение или заповед за  
настаняване.  
 
8.11. Деца-близнаци Копия от удостоверения за раждане на децата.

 

Записването на приетите в I клас за учебната 2020/2021 година ще протича при следните условия:

  1. В сградата на училището ще бъдат допускани по 2 души – първият ще бъде в игротекта при комисията по записване, а вторият ще изчаква реда си в коридора пред кабинета.
  2. Всички родители са длъжни да носят предпазни маски.

 

 

1. юни ден на детето !

Държавната агенция за закрила на детето за трета поредна година ще отбележи Деня на детето с празничен концерт-спектакъл. Този път събитието ще съчетае талантливите изпълнения на деца с началото на набирането на детски видеа, които ще се включат в общо видео „Най-голямото детско „благодаря“. Целта е да покажем, че децата в България ценят хората до тях – семейството си, тези, които се грижат за тях, които им помагат, които ги обичат и с които са щастливи.

Думата „благодаря“ е една от вълшебните думи в българския език. Тя е послание, което отваря сърцето от един човек към друг. Магията й носи енергия, която колкото повече употребяваш, толкова по-добър човек ставаш. На първо място винаги стои благодарността на детето към родителите. Тя е заряд, който радва и мама, и тате. Вярвам, че децата усещат, че да благодариш на близките и приятелите си, не е дежурно задължение, а искрено отношение. Иска ми се това да е новият вирус, който да зарази всички хора и да направи живота ни по-добър.“, сподели инициаторът д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

От 1 юни до края на 2020 година ДАЗД ще събира кратки видеа, до 20 секунди, които ще се монтират в един видеоклип и ще се подготви кандидатурата на децата от България за рекордите на Гинес. Колкото повече видеа съберем, толкова по-голям е шансът да спечелим. Наградата е благородна – освен че ще прослави българските деца, сумата от нея ще се разпредели за подкрепа на деца без родители и за деца с изявени дарби.

Детското „благодаря“ е сила, която заслужава да подкрепим. Когато благодарим на познати или непознати, разбираме колко малко му трябва на човек, за да се почувства уважен и ценен. Екипът на ДАЗД вярва, че доброто и благодарността вървят ръка за ръка. Колкото повече благодарност показваме на семейството, близките и познатите си, толкова повече хора ще направят света ни по-добро място за живеене. Нека детското „благодаря“ е вирус, който зарази всички ни и победи езика на омразата!

Концертът е подарък от екипа на ДАЗД за всички деца от всяка точка на България. Днес обстоятелствата не ни позволяват да сме отново заедно в открити пространства или на големи сцени, но талантливите артисти и музиканти записаха своите изпълнения на видеа, за да направят празника ни все така хубав и усмихнат. С изпълненията на децата ще усетим как заедно сме по-уверени и по-силни и ще се справим с всяко предизвикателство!

ДАЗД кани всички деца да се включат в инициативата и да споделите празника с нас – пред екраните на 1 юни 2020 г. в 15:00 часа. Очаквайте ни на живо във Фейсбук страницата и YouTube канала на ДАЗД!

24.май -Ден на българската просвета, култура и писменост

Честит празник !

Оригинален текст на стихотворението „Св. св. Кирил и Методий“

 

„Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден —
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, гдето знанието живей!
Безвестен беше ти, безславен!…
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!…“
Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни…
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет —
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет…
Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време…
Тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин…
Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!… През десет века
все жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте —
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вяра,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху славянски мир,
бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!
Нек името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в славянството во век веков!

 

от  Стоян Михайловски

Учители от 163.ОУ, удостоени с почетното отличие на МОН „Неофит Рилски“

С радост и гордост  споделям, че двама от можещите, знаещите и всеотдайни учители на 163.ОУ „Черноризец Храбър“,   са удостоени с почетното отличие  „Неофит Рилски“ на Министерството на образованието и науката.

Това са  г-жа Рени Радева- старши учител по информационни технологии

 и

г-жа Марияна Минкова- старши учител в група за целодневна организация на учебния ден .

Да са честити отличията ви, уважаеми колеги !

Бъдете здрави и дръзновени !

Катя Дойнова

 

 

 

 

 

11 май – Ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий

Златни букви                   

На славянските народи,
в стари, стари времена
дали Кирил и Методий
златни букви – писмена.

Те ни дали светлината,
пазели ни от беда.
Пишат с тях и днес децата
БЪЛГАРИН И СВОБОДА!
                           Ангелина Жекова

Честит 29. рожден ден, скъпо училище!

Скъпи малки и големи деца,

Скъпи учители и служители,

Уважаеми родители и приятели на 163.ОУ,

Днес , 30.04.2020г., отбелязваме празника на Черноризец Храбър, нашия патрон.  Живял в  края на IX. и началото на X. век,  за него като личност  черпим информация от единственото съчинение достигнало до нас  , наречено  „Сказание о писменах“  или още „За буквите“ .

Какво има в този трактат, че 12 века след като е написан, името на автора  му се избира за пример за подражание  и се   носи  от  български училища и университети ?

Любов !

Това е онази сила, облечена в думите на книжовника,  в която според четящите очи  се разкриват различни смисли и значения от текста.   По-лесно е да мислим в думи,  а за да останат думите в историята трябват знаци. Буквите са тези знаци  и затова съчинението се казва “ За буквите“ .

Обърнати към днешния ден, ние –  ученици, учители и  родители, които оживяваме сградата и двора на „Обиколна“36 ,  изпълняваме мисията на Черноризеца,  да натрупваме знания и умения,  здраве и радост,  за да бъдат нашите  деца  смели, честни и достойни човеци !

Амин!

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

„Черноризец Храбър“

Повече за празника по време на пандемията COVID 19 , може да видите в you tube, 163.ОУ Черноризец Храбър  .

 

29 години  163. ОУ „ Черноризец Храбър „

В София, в квартала „Дружба“ 2,

построено е едно училище, в което,

когато стане на седем всяко дете,

да учи идва с трепет във сърцето!

Училището носи име „Черноризец Храбър“-

монах, учен, воин от десети век,

донесъл своята мощ и знания, и сили,

за да се гордее с него всеки български човек.

И днес в училището наше,

учителите, мили и добри,

знания ни дават и ни посрещат

в летни, зимни, слънчеви и дъждовни дни!

Затова на вас, учители наши,

днес благодарим!

А  теб, училище любимо,

в сърцата си ще съхраним!

Александър Ценков

IV. а  клас

Електронна система за прием на документи в първи клас

НОВО – Гранични прилежащи райони  – 150.ОУ и 68.СУ

ИНСТРУКЦИИ:

    За ползването на платформата е необходима регистрация на родител с e-mail и парола.

1. След ВХОД в системата, чрез бутона ДОБАВИ ДЕТЕ се въвеждат данните на детето. Ако има второ дете, то се добавя и се въвеждат и неговите данни.

2. С бутона КАНДИДАТСТВАЙ се създава празен формуляр на Заявлението.  Избира се дете, за което се изготвя Заявлението. Неговите данни ще бъдат автоматично попълнени във формуляра.

3. Следва избор на училище.

4. Задължителните полета в системата са отбелязани.

5. Секцията ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ следва да се попълни стриктно, съобразно дадените описания и изисквания.

6. Проверете всички данни преди да подадете Заявлението. Задължително запазете своите данни, след като сте готови.

7. Входящият номер на всяко заявление ще видите веднага в профила си.

8. Обявяването на класирането се извършва по входящия номер.

9. Декларираните данни са защитени съгласно регламента за защита на личните данни и след кампанията ще бъдат унищожени.

10. За участие във всяко от класиранията се подава отделно заявление.

11. Заявления за участие в кампанията по прием се приемат САМО през електронната система.

    Успех на всички кандидати!

https://register.onebook.bg/

Важно за родителите на бъдещите първокласници

Във връзка с множеството отправени запитвания относно стартирането на електронната система за прием в първи клас, Ви информираме, че ще бъде активна на 21 април 2020 година в 00.00 часа. 
Достъпването до нея ще се извършва чрез линк, който ще бъде поставен в началната страница   в статията „Прием в първи клас“ .
Заявления по електронна поща и на място в училището няма да се приемат!
 ВАЖНО !
Родителите на бъдещите първокласници не е необходимо да посещават районната администрация.
Нужните удостоверения за адресна регистрация и /или семейно положение и деца  ще се извършва служебна справка от училищното ръководство.
Адм. ръководство

Виртуална библиотека

Музеите в България

http://www.planinite.info/Vrazki/Muzei.htm

Класация на най-посещавание регионални исторически музеи в България

http://www.danybon.com/interesno/klasacia-posestavani-regionalni-istoricheski-musei-bulgaria/

10. най-популярни селища и градове -музеи в  България

10-те най-популярни селища и градове-музеи в България

15 от най-красивите музеи в света

http://glasove.com/categories/kino/news/15-ot-naj-krasivite-muzei-v-sveta

35 музея,които могат да бъдат посещавани онайн

35 музея на света, които могат да бъдат посещавани онлайн

 

10-те най-популярни музея и галерии в света

Гласът на родителите-дистанционно обучение

Уважаеми родители,

Споделям с вас анкетата подготвена от Асоциация Родители. Тя е добър инструмент за проучване и подкрепа за всички участници в образователния процес.

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

„Въвеждането на извънредно положение и свързаното с това масово прилагане на дистанционно обучение постави в нова ситуация всички участници в образователния процес – учителите, учениците и техните родители.

Ние в Асоциация Родители от години работим за подобряване на взаимодействието между семейството и образователните институции. Целта на тази анкета е с Ваша помощ да проследим промените в модела на това взаимодействие през последните две седмици. Така ще можем да бъдем максимално полезни чрез подкрепата, която оказваме както на родителите, така и на учителите, да изградят конструктивни и ползотворни отношения в интерес на децата.

Въпросникът е насочен към Вашите впечатления от учебния процес, отношенията с учителите, децата и другите родители в периода от въвеждането на дистанционното обучение. Попълването на въпросника отнема около 10 минути. В края има въпроси, които събират демографска информация за целите на анализа на данните. Анонимността Ви е гарантирана.

Молим ви да попълните въпросника, като бъдете максимално искрени и помните, че няма верни и грешни отговори.

Линк към въпросника https://forms.gle/VaRivzB4gLCpDy2h6      „

БЛАГОДАРИМ ВИ РОДИТЕЛИ !

Уважаеми родители,

Изминаха три седмици, в които нашите ученици не са на училище. От две седмици те се обучават дистанционно у дома си и днес започваме четвъртата седмица. Времето минава с различна скорост, вие  вкъщи сте основния стожер на децата.

По-долу публикувам писмото на колегата Асен Александров, което е в съответствие с  мислите , чувствата и благодарността на  учителите и   училищното ръководство на 163.ОУ

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

„Уважаеми родители,

През последните седмици се наложи да тестваме цялата ни образователна система .

Всички наши педагогически методики, знания и умения бяха поставени на изпитание. За всички нас – това беше за първи път. И за учителите и за децата и за родителите!

В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите, превъзмогнахме себе си и системата -но Вие, родителите, ни се доверихте. Ние научихме нови методи и приложихме иновативни похвати – но Вие ни подкрепихте . Всеки ден тествахме себе си – но Вие ни окуражавахте!

И дори цялото ни общество да казва, че учителите, заедно с медиците сме героите на деня , то ние искрено си признаваме:

ВИЕ – РОДИТЕЛИТЕ СТЕ ГЕРОИТЕ НА ДЕНЯ!

Вие позволихте на децата да „учат по пижама“, „да влизат в час“ с домашните си любимци и включвайки камерите откривахте без страх домашната си среда. Никога досега домовете на Вашите деца, макар и виртуално, не са били достъпни за всичките им съученици и учители, нито учителските домове за техните ученици. Развиха се нови форми на опознаване, на общуване, на близост. Сега повече от всякога всички ние си дадохме сметка, какво значи „заедно“ и колко страшни могат да бъдат самотата и изолацията.

Вие повярвахте в нас, доверихте ни се, учихте заедно с нас и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения. Да са пълноценни ,последователни, дисциплинирани и уверени в утрешния ден!

БЕЗ РОДИТЕЛИЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НЕ МОЖЕ ДА ПОСТИГНЕ ЦЕЛИТЕ СИ!

Знаехме го , но забързани в суетния ритъм на ежедневните си задължения, често се разминавахме. А сега се срещаме всеки ден, макар и засега само online. Докато ние преподаваме и децата учат, Вие слушате, занимавате се с домашните си ангажименти и ни опознавате. Усещате нашата любов и желание, а понякога и малко несигурност . А пък ние осъзнаваме Вашите проблеми , колебания и волята да ги преодолеете. Защото ние сме и Вие. Защото, освен Учители сме и Родители. Но точно това ни направи по-задружни, по-истински и по-реални. И децата виждат, усещат и осъзнават това доверие и единство.

Всеки ден научават едни от най-важните уроци за живота:

КАК СЕ ПРЕОДОЛЯВА СТРАХЪТ И КАК ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА КАУЗИ?

Компютърната ера ни научи на много неща и дойде времето да ги приложим по най-градивния начин, но ето че сега идва и следващата стъпка:

КАК ДА СЕ УЧИМ НА ЧОВЕЧНОСТ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ?

И затова Вие , родителите, също станахте ученици, Вие също се върнахте “ в училище“, Вие също учите всеки ден от голямото училище на живота – как да сме мили, как да сме загрижени, как да сме дисциплинарни, как да сме достойни, как да сме здрави, как да сме ЖИВИ! и затова:

ПОКЛОН ПРЕД ВАС РОДИТЕЛИ!

Благодарим Ви, че ПРЕОТКРИХТЕ децата си, себе си, семейството, дома ,трапезата, игрите, усмивките, любимите филми, роднините, природата, семейния хумор, съседите, кварталните магазинчета, забранените паркове…..и живота, който имахме преди!

Години наред мечтаехме връзката учител-ученик-родител да сработи в една посока и да постигнем триединство, взаимно разбиране и взаимопомощ. И ето сега – благодарение на солидарността на обществото ни, благодарение на общите ни притеснения и световна заплаха, се обединихме! Вие давате надежда на децата си, давате им дом и сигурност, давате им смисъл на жертвата да са изолирани и най-важното: успявате да съхраните българското семейство!

БЕЗ СЕМЕЙСТВО НЯМА ОБЩЕСТВО, НЯМА УЧИЛИЩЕ, НЯМА ДЪРЖАВА!

Заради всичко това, от името на всички учители , искам да Ви благодаря, скъпи родители, че се справихте в тази ситуация по най-добрия начин, че надскочихте собствените си стереотипи, че сме единни и

ЗАЕДНО ЩЕ УСПЕЕМ!

Пазете се, защото заедно сме нужни на бъдещето……..

29.03.2020 г.

Асен Александров, директор на 51. СУ „Елисавета Багряна“

 

ВАЖНО !

Със заповед № РД 01-154/26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки в страната до 12 април 2020 година, включващи и прекратяване на присъствена форма на обучение във всички училища в страната. 
Продължава дистанционното обучение на учениците. Графикът на обучение за учениците от 1. до 7. клас следва  седмичната програма.
Благодарим за проявеното разбиране, търпимост и толерантност!
Бъдете здрави!
Катя Дойнова
Директор на 163.ОУ

 

Призив за спазване на препоръките на здравните власти

СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

За да запазите собственото си здраве и това на Вашите близки, трябва да се съобразявате с предписаните противоепидемиологични мерки и правила в условията на извънредно положение.

Наложително е стриктно да спазвате изискванията за лична хигиена – мийте ръцете си често и продължително, като използвате сапун и вода или антибактериален гел.

Редовно проветрявайте помещението, в което се намирате.

Стойте вкъщи, избягвайте социални контакти с други хора. С близки и приятели може да общувате по телефона или в социалните мрежи.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места.

Следвайте съветите на Вашите родители и учители, които искат да Ви предпазят от възможни опасности.

Използвайте времето, прекарано вкъщи, за продължаване на Вашето образование с подкрепата на Вашите учители и родители. Бъдете активни в образователното си любопитство! Време е за личностно усъвършенстване!

Искрено Ви желаем здраве и воля, за да докажем силата на нашите общи усилия за преодоляване на кризисния за държавата ни момент!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Всички Статии »

Представяне на училището

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Да осигури задълбочена базисна подготовка на учениците в начален етап и прогимназиален етап на основно образование според държавните образователни изисквания и стандарти,  приобщаване към националните и общочовешките ценности, създаване на необходимите условия за най-успешно обучение и възпитание, осигуряване на психологически и социален комфорт на всяко дете.

Да провокира и стимулира мисленето и самостоятелността с цел формиране на практически умения и развитие на интелекта, интересите и способностите на учениците.

Да насърчи  творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на иновационни технологии и методи на обучение.

ПРИОРИТЕТИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

Ефективна организация на училищните дейности.

Модернизация и повишаване качеството на обучението по всеки предмет чрез непрекъснато надграждане на знания и умения с оглед максимално развитие потенциала на всяко дете.

Интегриране на информационните и комуникационни технологии като средство за подготовка и провеждане на процеса на образование и обучение.Изграждане на позитивна учебна среда.

УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА

Качествена общообразователна подготовка:

Подготвителен клас :

1. Целодневно обучение за 5 годишни

2.Полудневна подготовка до 14 ч. за 6 годишни и  занимания по интереси до 18 ч.

Полуинтернатни групи / занимални /за I-IV клас до 18 ч.

Първи клас – паралелки с:

–      разширено изучаване на изобразително изкуство

–      изучаване на чужди езици

–      обучение по информационни технологии – Комениус Лого

Пети клас – паралелки с:

–      разширено изучаване на математика и природни науки за подготовка на учениците за профилирани паралелки след VII клас

–      хуманитарна насоченост

–      изучаване на ИТ

–      компютърна графика и уеб-дизайн

Учебните занятия се провеждат в добре поддържани класни стаи и специализирани кабинети:

Компютърен кабинет – Високоскоростен интернет с постоянен достъп до националната образователна мрежа на МОМН .

Много добре поддържани физкултурни салони / два / с разнообразни фитнес уреди.

Възможности за разнообразни спортни занимания:

Информационно-консултативен център с интернет връзка, библиотека с 8500 тома художествена и научна литература:

Индивидуална и творческа  реализация при работа по проекти:

Актова зала:

Европейски клуб:

Училищен стол с топла и вкусна храна:

Допълнителни предимства:

Целодневни занимания от 8 до 18 часа

Отделен корпус за малките ученици

Безплатни консултации с логопед

Извънкласни занимания по интереси:

–          английски език

–          руски език

–          вокална группа

–          художественна гимнастика

–          народни танци

–          лека атлетика

–          шахмат

–          баскетбол

–          карате

–          айкидо

За най-добрите е разработена и се прилага

Училищна система за  награждаване на изявени ученици:

Купа „Най-добър клас“

Почетен знак, Плакет

Медал, грамоти, книги

Актуално

През 2011 г. 163 ОУ отбелязва своя 20-годишен юбилей.

Във връзка с това е предвидено провеждането на различни и разнообразни дейности.

П Л А Н – ГРАФИК

1.  Конкурс за най-добре изработена сурвачка, картичка и украса.

Изложба-базар.                                                                                 м. 12. 2010 г.

2.  Пролетен конкурс за най-добре изработена мартеничка

и пролетна картичка.  Изложба – базар.                                            м. 02-03. 2011 г.

3.  Кукерски празник                                                                               02. 03. 2011 г.

4.  Пролетен празник – Ден на отворените врати.                                    26. 03. 2001 г.

5.  Обявяване на резултатите от конкурса „ Моето училище“

за литературна творба / есе и стихотворение / и  рисунка                  30. 03. 2011 г.

6.  Великденски конкурс за най-красиво оцветено яйце и

най-интересна картичка и украса. Изложба-базар.                             19-21. 04. 2011 г.

7.  Издаване на юбилеен вестник „ 163 новини „                                     30. 04. 2011 г.

8.  Междуучилищно състезание „ Ти знаеш и можеш „                            11. 05. 2011 г.

9.  Изложба на плакати от проекти, празници, вестници, дипляни           12. 05. 2011 г.

10. Реконструкция на пейки в двора на 163 ОУ – съвместно с

НПО „ Младите в действие “                                                             14-15. 05. 2011 г.

11. Засаждане на дръвчета и храсти в двора на 163 ОУ                          18. 05. 2011 г.

12. Тържествен Педагогически съвет. Награждаване с плакет

„За особени заслуги „ на изявени учители и родители                        18. 05. 2011 г.

13. Тържествен концерт                                                                          19. 05. 2011 г.

14. Спортен празник                                                                                28. 05. 2011 г.

Горе