163 ОУ " Черноризец Храбър "

Външно оценяване

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 2011 г., 7 клас

03.06.2011 – КОО „Природни науки и екология „
Ключ по КОО „Природни науки и екология“

  02.06.2011 – КОО „Обществени науки“
Тестове и ключ по География и История и цивилизация                                                 

  Английски език   31.05.2011      

 

 

 

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ, 2011 г., 4 клас

 

                                                      Справки за учениците
 
Брой ученици за външно оценяване:
(получава се като от общия брой по дневник се извади броя на отписаните)
49

Брой ученици, участвали във външното оценяване:
(получава се от броя на въведените тестове в сайта по съответния предмет)
 
български език и литература
46
математика
47
човекът и природата
48
човекът и обществото
47

Брой неявили се ученици:
(получава се като от броя ученици за ВО се извади броя участвали по съответния предмет)
 
български език и литература
3
математика
2
човекът и природата
1
човекът и обществото
2

Среден бал по български език и литература
16.00
Среден бал по математика
16.47
Среден бал по човекът и природата
17.67
Среден бал по човекът и обществото
17.70
Среден бал за училището
16.96

 

                                         Справка за резултатите по изпити
 
                    Изпит
Точки
Брой ученици
Процент  
български език и литература
8.00
1
2.17 %
 
български език и литература
9.00
1
2.17 %
 
български език и литература
11.00
2
4.35 %
 
български език и литература
12.00
2
4.35 %
 
български език и литература
13.00
4
8.70 %
 
български език и литература
14.00
1
2.17 %
 
български език и литература
15.00
3
6.52 %
 
български език и литература
16.00
9
19.57 %
 
български език и литература
17.00
6
13.04 %
 
български език и литература
18.00
10
21.74 %
 
български език и литература
19.00
4
8.70 %
 
български език и литература
20.00
3
6.52 %
 
математика
10.00
1
2.13 %
 
математика
12.00
2
4.26 %
 
математика
13.00
4
8.51 %
 
математика
14.00
3
6.38 %
 
математика
15.00
6
12.77 %
 
математика
16.00
5
10.64 %
 
математика
17.00
9
19.15 %
 
математика
18.00
7
14.89 %
 
математика
19.00
3
6.38 %
 
математика
20.00
7
14.89 %
 
човекът и природата
10.00
1
2.08 %
 
човекът и природата
11.00
1
2.08 %
 
човекът и природата
12.00
1
2.08 %
 
човекът и природата
13.00
2
4.17 %
 
човекът и природата
14.00
2
4.17 %
 
човекът и природата
15.00
1
2.08 %
 
човекът и природата
16.00
2
4.17 %
 
човекът и природата
17.00
4
8.33 %
 
човекът и природата
18.00
10
20.83 %
 
човекът и природата
19.00
14
29.17 %
 
човекът и природата
20.00
10
20.83 %
 
човекът и обществото
9.00
1
2.13 %
 
човекът и обществото
10.00
1
2.13 %
 
човекът и обществото
12.00
1
2.13 %
 
човекът и обществото
13.00
3
6.38 %
 
човекът и обществото
14.00
1
2.13 %
 
човекът и обществото
15.00
3
6.38 %
 
човекът и обществото
16.00
1
2.13 %
 
човекът и обществото
17.00
5
10.64 %
 
човекът и обществото
18.00
5
10.64 %
 
човекът и обществото
19.00
8
17.02 %
 
човекът и обществото
20.00
18
38.30 %
 

 

                               Справка за резултатите по паралелки
 
                    Изпит
Паралелка
Среден бал
 
български език и литература
4-а
14.74
 
български език и литература
4-б
17.26
 
математика
4-а
15.54
 
математика
4-б
17.43
 
човекът и обществото
4-а
16.92
 
човекът и обществото
4-б
18.52
 
човекът и природата
4-а
16.88
 
човекът и природата
4-б
18.52
 

  

   Скала за приравняване на точките в оценка

Брой точки Оценка
От 0 до 6 слаб 2.00
7 среден 3.00
8 среден 3.25
9 добър 3.50
10 добър 3.75
11 добър 4.00
12 добър 4.25
13 мн.добър 4.50
14 мн.добър 4.75
15 мн.добър 5.00
16 мн.добър 5.25
17 отличен 5.50
18 отличен 5.75
19 отличен 6.00
20 отличен 6.00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И ЗА ПРИЕМНИ ИЗПИТИ СЛЕД VII КЛАС, 2009/2010 ГОДИНА

Още тренировъчни тестове по БЕЛ и по математика от националните състезания тест за ученици в 7. клас през учебната 2009-2010 година може да видите в раздел „Олимпиади и състезания“

НАГРАДЕНИТЕ ТЕСТОВЕ И ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ в конкурса за най-интересна тестова задача за 7. клас по български език и литература и по математика за 7. клас за учебната 2009/2010 г.


Заповед № РД 09-1162/14.09.2010 г. за определяне на датите за провеждане на националните външни оценявания в IV и в VII клас през учебната 2010/2011 година

Изисквания за провеждане на външно оценяване на учениците в IV, VII, и VIII клас за учебната 2010/2011 г.,  утвърдени със Заповед № РД 09-138/31.01.2011 г.


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV, V и VI клас през учебната 2009/2010 г.

4. клас   5. клас   6. клас   7. клас
БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ
Математика   Математика   Математика   Математика
Човекът и природата   Човекът и природата   Човекът и природата   КОО „Природни науки и екология“
Човекът и обществото   История и цивилизация   История и цивилизаця   КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия“
    География и икономика   География и икономика    
    Английски език   Английски език   Английски език
    Испански език   Испански език   Испански език
    Италиански език   Италиански език   Италиански език
    Немски език   Немски език   Немски език
    Руски език   Руски език   Руски език
    Френски език   Френски език   Френски език

 


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV, V и VI клас през учебната 2008/2009 г.

4. клас   5. клас   6. клас
БЕЛ   БЕЛ   БЕЛ
Математика   Математика   Математика
Човекът и природата   Човекът и природата   Човекът и природата
Човекът и обществото   География   География
    История   История
    Английски език   Английски език
    Немски език   Немски език
    Френски език   Френски език
    Руски език   Руски език
    Испански език   Испански език
    Италиански език   Италиански език

 


ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ IV И V КЛАС през учебната 2007/2008 г. ТЕСТОВЕ И ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ ОТ ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ  ОТ IV КЛАС през учебната 2006/2007 г.

 

 

Горе