163 ОУ " Черноризец Храбър "

Твоите права

 

                                                              

 

   

http://www.sacp.government.bg/za-deca/

 

http://www.stopech.sacp.government.bg/?sid=child_bg&pid=0000000023

Научи повече от Конвенцията на ООН и Закона за закрила на детето

 

Национално законодателство
 
В нашата страна за дете се приема всеки човек на възраст под 18 години. Ако си под 18 следващите редове ще ти бъда полезни! Ако си по- голям разкажи на по- малките от теб!
Освен твоите родители или настойници държавата също трябва да се грижи за теб и да те закриля. Всички видове закрила, които можеш да получиш са описани в специален закон – Закон за закрила на детето.
Какво представляват законите? За да живеем всички заедно в нашата държава имаме нужда от правила, които всеки един от нас трябва да спазва. Тези правила се наричат закони. Ако някой наруши закона, това означава, че той извършва престъпление, а престъпленията се наказват. Законът, който определя твоите права и отговорности се нарича Закон за закрила на детето. Той е създаден да защитава твоите най- висши интереси, за да растеш и да се развиваш в най- добра възможна среда.
Какво се разбира под най- висши интереси на детето?

Това са твоето здраве, образование, твоята нужда да се чувстваш сигурен и защитен! Това е основата, на която се градят твоите права! Много важно е да знаеш, че никой няма право по какъвто и да било начин да вреди на твоето здраве, да те наранява или да те лишава от правото ти да ходиш на училище! Не забравяй, че ти също нямаш право да причиняваш болка на другите!
Защо трябва да знам правата си?

Когато знаеш правата си няма да допуснеш някой да се възползва от теб! Ако все пак това се случи ще знаеш къде и как да получиш помощ и закрила!
Правата на детето

Всички ние сме различни – външният ни вид, езика, на който говорим, религията, мнението ни, средата, в която живеем, нашите родители. Това не ни пречи да учим и да играем заедно. Тези различия ни правят уникални и еднакво ценни като хора. Независимо дали имаме увреждане или сме деца от малцинствата всички ние имаме еднакви права и никой не може да се отнася несправедливо към нашата уникалност!

Какво не трябва да забравяш?

1.            Всички деца имат право да бъдат закриляни!

2.            Всяко дете трябва да бъде зачитано и уважавано!

3.          Всяко дете има право да расте в семейна среда или по възможност най- близката до нея!

4.            Всички хора, които взимат важни решения за детето, трябва да поставят на първо място неговите интереси!

 Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Никое дете не бива да бъде подценявано или унижавано.

Всички деца имат правото да ходят на училище и да учат важни за тях неща.

Когато си болен имаш правото да получиш помощта и грижите, които са ти нужни.

Мислите и вярата на всяко дете се зачитат. Ако си от малцинство, имаш право да използваш собствения си език и да изповядваш религията, към която принадлежиш.

Закрила срещу насилие

Никой няма право да те насилва, тормози, обижда или пренебрегва!

Никой няма право да те принуждава да вършиш вредна за теб работа!

Никой няма право да те принуждава да просиш!

Ако някой те принуждава да проституираш, да продаваш тялото си за пари, в замяна на храна, облекло и др. или те заплашват и насилват незабавно потърси помощ и закрила!

Ако някой се опита принудително да те въвлече в религиозна секта (виж меню Речник) имаш право на закрила!

Право на изразяване

Всички деца имат правото да казват това, което мислят и чувстват. Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които те засягат.

 Твоето мнение трябва да бъде зачитано при взимането на всички решения, свързани с теб – в къщи, в училище, от властите и в съда.

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и да бъдеш съветван от Отделите за Закрила на Детето за всичко, което засяга теб или твоето семейство.

Ако е необходимо можеш да бъдеш информиран и съветван (консултиран) без знанието на родителите или хората, които се грижат за теб. Твоето посещение в Отдела за закрила на детето може да бъде запазено в тайна, ако специалистите преценят, че е най – добре за теб.

Защита на религиозни убеждения

До 14 годишна възраст родителите ти избират религията, която да изповядваш. От 14 до 18 годишна възраст със съгласието на твоите родители или настойници можеш сам да направиш своя избор.

В случай на неразбирателство между теб и родителите ти по религиозни въпроси можеш да се обърнеш за подкрепа и съдействие към отделите за закрила на детето.

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан социален работник ще ти помогне да получиш необходимата информация, за да формираш мнението си. Той трябва подробно да ти обясни, какво ще се случи след като разкажеш какво мислиш и чувстваш пред съда. Социалният работник трябва да ти обясни също какво ще се случи с теб и твоите родители, когато съдът изпълни (се съобрази с)твоите желания.

След като ти представят  нужната информация, ще бъдеш изслушан в подходяща за теб обстановка и в присъствието на социалния работник.

Ти трябва да бъдеш уведомен за взетото от съда решение.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил 10- годишна възраст.

Твоите задължения и отговорности

Освен правата ти имаш и задължения. Твоите задължения са към родителите ти или хората, които се грижат за теб. Те носят най-голяма отговорност за твоето отглеждане и възпитание. Затова ти трябва да зачиташ тяхното мнение и да ги уважаваш. А твоите родители трябва да спазват твоите права.

Друго твое задължение и отговорност е училището. В България образованието е задължително до 8- ми клас. Ходенето на училище е твое право и отговорност.

Една от най- важните отговорности, която важи за всички е зачитането на правата на другите хора. Както ти, така и другите имат права – уважавай ги и ги спазвай!

 

ТВОИТЕ ПРАВА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ЗАЧИТАНИ!

В СЛУЧАЙ  НА НАРУШАВАНЕ НА ТВОИТЕ ПРАВА НИЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ. ПОТЪРСИ ПРАВАТА СИ, СПОДЕЛИ С НАС, ЗА ДА НАПРАВИМ НАЙ-ДОБРОТО ЗА ТВОЯТА ЗАКРИЛА.

 
 

Кой защитава твоите права?

Органи за закрила на детето
 
Кои сме ние?  Кой защитава твоите права?Правителството носи отговорност чрез законите да създаде всички необходими условия за спазването на твоите права. За това са създадени:1. Държавна Агенция за Закрила на Детето

В нея работят различни специалисти, лекари, психолози, педагози, юристи, които се грижат за решаването на проблемите на децата в България и българските деца в чужбина. Тази агенция се грижи и за защитата на твоите права. Тя е една от най- важните институции, създадена да закриля българските деца.

2. Дирекция “Социално подпомагане”

Във всяка община има Отдел за закрила на детето. Ако не знаеш къде се намира най-близката за теб община, виж „Връзки” – там са посочени адресите и телефоните на отделите за закрила на детето в различните градове.

В отделите работят социални работници заедно с други специалисти, които помагат за разрешаването на проблемите на децата.

Как Отделът за закрила на детето и специалистите, които работят там,  могат да ти помогнат?

 • – Да подпомогнат родителите ти и тези, които се грижат за теб по проблеми, свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение;
 • – Може да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда;
 • – Може да те информират за твоите права и задължения;
 • – Може да съдействат за подобряване на условията, в които живееш;
 • – Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, може да помогнат да го разрешите;
 • – Може да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат да си намериш работа, ако си навършил 16 години.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие в Отдела за закрила на детето.

Каква е ролята на социалния работник от Отдела за закрила на детето?

Социалният работник в Отдела за закрила на детето следи за спазването на правата на детето. Когато правата на някое дете са нарушени, социалният работник избира най-подходящия начин за закрила.

Как Отделът за закрила на детето се грижи за спазване на твоите правата?

Когато в Отдела за закрила на детето постъпи сигнал за нарушаване правата на детето, социален работник проучва:

 • – положението на детето;
 • – положението на семейството на детето;
 • – дали полученият сигнал е достоверен.

Това проучване и събирането на нужната информация се осъществява чрез:

 • – среща и разговор с детето;
 • – среща и разговор с родителите или настойниците на детето и други роднини;
 • – разговор с други хора, които познават детето и семейството;
 • – съобразяване с езиковите и културни нужди на детето и семейството;

 

Кога започва проучването и колко време продължава?

 • – ако детето е в ситуация застрашаваща живота и здравето му, проучването започва веднага;
 • – ако детето не е пряко застрашено проучването започва възможно най-бързо;
 • – цялото проучване завършва за около 30 дни

Социалният работник информира родителите за резултатите от проучването, но само ако това не застрашава живота и здравето на детето.

Събраната информация помага на социалния работник да прецени, от какъв вид закрила се нуждае детето.

3. Министерство на вътрешните работи може да ти предостави полицейска закрила в рамките на 48 часа, когато:

 • -си обект на престъпление;
 • – има непосредствена опасност за твоя живот или здраве;
 • – има опасност да бъдеш въвлечен в извършването на престъпление;
 • – си изгубен или в безпомощно състояние;
 • – когато си без надзор.

Специална закрила

Право на специална закрила имаш в случаите когато:

1.    нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;

2.    някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение в семейството ти или извън него;

3.    има опасност за твоето физическо или психическо здраве;

4.    страдаш от някакво увреждане или болест.

В случаите когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

§      близки и роднини,

§      в приемно семейство,

§      в дом за деца.

Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила от полицията за 48 часа.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и постижения в науката, изкуството или спорта. Когато си дете с изявена дарба имаш право на съдействие за развитието на тази твоя способност.

Какво е приемно семейство?

Семейната среда е много важна за израстването и развитието на децата.  За това Законът за закрила на детето дава възможност на децата, които по някаква причина не могат да живеят при родителите си, да бъдат настанени в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора са специално подбрани и обучени, за да могат по- най-добър начин да се грижат за теб и твоите нужди. Социалният работник следи за спазване на задълженията на приемното семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите истински родители, когато това е в твой интерес.

 

 
Речник – думи, които не разбираш
 
Съдържание H Б Д Е З И К М Н О П Р С Т |  Покажи всички

HIVБОЛЕСТИ ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТБОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРИ КОНТАКТ /ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ/ДЕТЕДЕТСКА ПОРНОГРАФИЯДЕТСКА ПРОСТИТУЦИЯ/ПРОСТИТУЦИЯ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИЕМИГРАЦИЯЕКСПЛОАТАЦИЯЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦАЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕИМИГРАЦИЯКАНАЛДЖИЙСТВОМИГРАЦИЯМИГРАНТНЕЛЕГАЛНА МИГРАЦИЯНЕЗАКОННИ ИМИГРАНТИНЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТОТДЕЛЕНИ ДЕЦАОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОСНОВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕОПОРТЮНИСТИЧНА БОЛЕСТ/ИНФЕКЦИЯПОРНОГРАФИЯПРОСТИТУЦИЯПРЕДАВАНЕ НА HIV ИНФЕКЦИЯ ОТ МАЙКА НА ЗАРОДИШРЕЛИГИОЗНА СЕКТАСЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯСЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦАСЕКСУАЛНО НАСИЛИЕСЕКС ТУРИЗЪМСПИНТРАФИК НА ХОРАТРАФИК НА ЖЕНИТРАФИК НА ДЕЦАТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРЕСТЪПНОСТТЪРГОВСКА, СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА

 

HIV

Това е вирусът, причиняващ СПИН и се нарича „вирус на човешката имунна недостатъчност“.

начало

БОЛЕСТИ ПРЕДАВАНИ ПО ПОЛОВ ПЪТ

Всяка болест, предавана при полов контакт. В някои по-стари издания можеш да я срещнеш като венерическа болест.

начало

БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРИ КОНТАКТ /ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ, ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ/

Болести, които хората могат да предават помежду си, един на друг. Това може да се случи, ако имаш пряк контакт с болен или с предмет, носещ инфекциозни микроорганизми, както и чрез инфектирани капки, разпространявани по въздуха, които са били изкашляни, изкихани или издишани от заразоносителя.

начало

ДЕТЕ

Ако си на възраст под 18 години, според законите в Р България си още дете.

начало

ДЕТСКА ПОРНОГРАФИЯ

Ако те използват за участие в запис на визуални и/или аудио материали, които представят сексуални сцени, с цел доставяне на сексуално удоволствие у ползващия материалите. Детската порнография включва производството, разпространението, както и ползването на тези материали.

начало

ДЕТСКА ПРОСТИТУЦИЯ/ПРОСТИТУЦИЯ НА НЕПЪЛНОЛЕТНИ

Ако вземеш участие в сексуален акт или друго сексуално действие, в замяна на което получиш пари, храна, облекло, място за живеене, наркотици или други облаги.

начало

ЕМИГРАЦИЯ

Ако напуснеш дадена държава и се преместиш да живееш в друга за постоянно или временно.

начало

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Ако някой те принуждава да проституираш или оказва над теб друг тип сексуална принуда, както и принудителен труд или услуги, робство или подобни на робство практики, принуждава те към подчинение или те заплашва с отнемане на органи от собственото ти тяло.

начало

ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА

Най-често това са повтарящи се ситуации, при които родителите ти, твоите настойници или попечители ти нанасят физически или емоционални травми чрез побои, телесни наказания, непрекъснати унижения или сексуален тормоз.

начало

ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Състои се от структурирани варианти за обучение, създадени за повишаване на здравната грамотност и развитието на подходящи навици на живот, които да помогнат за укрепване на здравето, както на отделния човек, така и на цялото общество.

начало

ИМИГРАЦИЯ

Ако решиш да заживееш в друга държава, различна от твоята завинаги или за определен период от време.

начало

КАНАЛДЖИЙСТВО

Ако човек или група от хора са организирани да преминат незаконно през граница, на територията на дадена държава, без да притежават гражданство или право на постоянно пребиваване в нея, с намерение да получат парични или други материални изгоди. Каналджийството се отличава от незаконния трафик по това, че при него човекът или хората, преминали границата на чужда държава, са направили сами своя избор /без принуда/, за който предварително са заплатили.

начало

МИГРАЦИЯ

Преминаването ти през границата на една държава може да е за постоянно или временно. Освен това можеш да преминеш през граница доброволно, но може някой друг човек или група от хора да те принудят да го направиш, т.е да окажат насилие над теб. Този термин може да означава и твоето придвижване от място на място в границите на една и съща държава.

начало

МИГРАНТ

Ако живееш в чужда държава за повече от една година. Ако отидеш за кратко време на екскурзия до друга държава, то ти не си мигрант. Ако възрастните обаче пътуват за сезонна работа до чужбина, те също се означават с термина мигранти.

начало

НЕЛЕГАЛНА МИГРАЦИЯ

По своята същност терминът „нелегален“ означава „незаконен“, т.е. нелегалната миграция означава незаконна миграция. Ако отидеш в друга държава, в която законите не разрешават твоето присъствие там, то ти извършваш нарушение спрямо тази държава, в случай, че не си неин гражданин или не пребиваваш за постоянно там.

начало

НЕЗАКОННИ ИМИГРАНТИ

Чужденци, които са намерили закрила в дадена страна, но поради попадането им в несигурна ситуация решават да се преместят да живеят в друга държава по незаконен начин, без предварителното съгласие на националните власти или без входна виза и необходимите за целта документи.

начало

НЕПРИДРУЖЕНО ДЕТЕ

Ако си на възраст под 18 години и си отделен от двамата си родители и за теб не полага грижи възрастен, който според закона или обичая на съответната държава носи отговорността да изпълнява това.

начало

ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ

Такъв вид престъпност, която включва определен брой хора, които помежду си се намират в тесни социални взаимоотношения, организирани на нива, с намерение за получаване на печалба и власт, чрез законни или незаконни дейности.

начало

ОТДЕЛЕНИ ДЕЦА

Ако си на възраст под 18 години и се намираш извън своята родна страна и в същото време си отделен от двамата си родители или от човека, който по закон или обичай е полагал грижи за теб. В такава ситуация има вариант да останеш напълно самотен или пък да живееш с далечни свои роднини. В този случай влиза в изпълнение една широка гама от международни и регионални инструменти, чрез които се осъществява твоята закрила като дете.

начало

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

Способността да се подобрява здравето, да се предотвратяват заболяванията и да се удължи във времето продължителността на човешкия живот, въз основа на повишено качество на живота и създаване на навици за полагане на подходящи грижи за здравето.

начало

ОСНОВНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Полагане на основни грижи за здравето на хората на цена, достъпна за членовете на обществото в държавата. Представлява комплекс от дейности, който трябва да включва най-малкото здравно образование, да дава информация относно размера и характера на здравните проблеми, както и методите за контрол и предотвратяване на тези проблеми. Включва още: осигуряване на снабдяването с храна и навици за правилно и здравословно хранене; достъп до безопасна за здравето вода и основни санитарни условия; грижи за здравето на децата и техните майки, включително и семейно планиране; имунизации; подходящо лечение на най-широко разпространените заболявания и наранявания; осигуряване на основните лекарствени средства.

начало

ОПОРТЮНИСТИЧНА БОЛЕСТ/ИНФЕКЦИЯ

Болест, която настъпва като резултат на увредена имунна система. В редки случаи заболелият организъм предава болестта на здрави хора. Често опортюнистичните инфекции са разпространени сред пациенти, заразени с вируса на СПИН.

начало

ПОРНОГРАФИЯ

Това могат да бъдат филми, видеокасети, списания и други писмени материали, снимки, компютърни изображения и др., които ясно изразяват сексуалност и целят предизвикване на сексуална възбуда в човека, който ги ползва.

начало

ПРОСТИТУЦИЯ

Участието в сексуален акт или друг тип сексуални действия, в замяна на които човек получава парични или други облаги /храна, облекло, място за живеене, по-добро отношение/.

начало

ПРЕДАВАНЕ НА HIV ИНФЕКЦИЯ ОТ МАЙКА НА ЗАРОДИШ

Вирусът на СПИН може да се предаде от заразената майка на зародиша по три начина: чрез заразяване на плода в матката на майката, по време на самото раждане от майчината кръв, както и по време на кърмене.

начало

РЕЛИГИОЗНА СЕКТА

Какво означава религиозна секта? За религията и сектите

По света съществуват много религии – християнство, мюсюлманство, юдеизъм, будизъм и много други. Всяка една от тях има различни традиции, празници и обичаи. Различните религии имат и различни храмове – църква, джамия, катедрала, синагога и др., където се извършват религиозните ритуали. Независимо от разликите във вярванията и обичаите религиите проповядват  едни и същи добродетели и ценности. Това са братство, любов, състрадание, единство, красота, хармония, мъдрост, трудолюбие, взаимопомощ.

В България официалната религия е православното християнство. Другите най-разпространени вероизповедания в нашата страна са мюсюлманството, католицизма, юдеизма. Всички те се подчиняват на религиозни закони. За секта се смята религиозно общество, което се отклонява от тези закони.

Най- лошите проявления на някои сектити могат да бъдат:

да те подстрекават или принуждават към прояви на насилие, насочени към друг човек  или към самия теб;

да те отдалечават или те отделят от семейството и приятелите ти;

да те принуждават или подстрекават към употребата на  наркотични вещества;

да се нуждаеш от преливане на кръв или трансплантация на орган и да ти забраняват;

да ограничават или да не зачитат правата ти.

Не всички секти имат такива лоши проявления. Понякога сектите толкова много си приличат с официалните религии, че е трудно да ги различиш. Затова ако се колебаеш за някоя религиозна общност или искаш да получиш повече информация за някоя религия можеш да се обърнеш към Отделите за закрила на детето или виж www.religion.bg

начало

СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

В случай, че даден човек постига сексуално удоволствие, парична или друг вид изгода чрез сексуална принуда над теб, която може да се изразява в незаконен трафик, склоняване към проституция, порнография или стриптийз. По този начин насилникът ти отнема човешкото право на достойнство, равенство, независимост, физическо и умствено благосъстояние.

начало

СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА

Ако възрастен или дете с по-голяма сексуална култура или опит осъществи сексуални контакти с теб с цел удовлетворяване на своите сексуални нужди. Тези контакти могат да бъдат реализирани като спрямо теб е използвана сила, измама, подкупи, заплахи или натиск. Сексуалната злоупотреба може да бъде физическа, словесна или емоционална. Тя включва:

 • – Докосване и милване на половите органи на детето /гениталии/ и ануса или докосване на гърдите на момиченцата или докосване от детето на половите органи на партньора му в ситуацията;
 • – Сексуални целувки;
 • – Проникване, което включва проникване с пенис или чрез предмет във вагината, устата или ануса;
 • – Излагането на показ пред деца на сексуални действия, извършвани от възрастни, на порнографски филми или фотографии;
 • – Изказване на неприлични коментари за тялото на детето;
 • – Принуждаване на детето да позира, да се съблича или да се държи сексуално на филми или на живо;
 • – Тайно „надничане“ в бани или спални с намерение да се наблюдава детето.

начало

СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

Всяко сексуално действие, осъществено против волята на човек или извършено без употребата на сила, но спрямо хора, които не са способни да изразят своето несъгласие поради временна или постоянна умствена или физическа неспособност.

начало

СЕКС ТУРИЗЪМ

Организирането на пътувания в рамките на туристическия сектор или извън него с намерение да бъде осъществена сексуална връзка между турист и живеещите на мястото, до което той пътува с цел печалба.

начало

СПИН

„Синдром на придобитата имунна недостатъчност“ – това е болест, предавана предимно по полов път. Другите два начина на разпространение на болестта са чрез инфектирана кръв или чрез заразяване на зародиша на бременната заболяла майка.

начало

ТРАФИК НА ХОРА

В случай, че станеш част от набиране, транспортиране, прехвърляне, укриване, подслоняване от хора, които искат насила да окажат натиск /принуда/ над твоята воля, т.е. над твоите мисли и действия. Този натиск /принуда/ се означава с термина „експлоатация“. Това може да стане чрез използване на заплахи, сила, измама или чрез даването или получаването на пари, предмети и др. Може да се случи така, че чужд човек или група от хора да те принудят да проституираш, т. е. да те накарат да предлагаш на други хора тялото си за пари или други облаги, или пък да те използват за работа насила. Още може да те накарат да се подчиняваш на други хора или човек без твоето съгласие или да поискат да вземат твой орган от тялото ти за лични цели.

начало

ТРАФИК НА ЖЕНИ

С този термин се означават случаите, при които законно или незаконно се извършва транспортирането на жени, с или без тяхното първоначално съгласие за това. Прави се, за да може да бъде получена материална изгода от насилствено проституиране, сключване на брак или сексуална експлоатация. Насилието или принудата може да бъде физическа, сексуална, психологическа. В това се включват всички разновидности на заплахи, манипулиране, оказване на натиск в ситуация на зависимост, както и нарушаване на законите.

начало

ТРАФИК НА ДЕЦА

В случаите, при които незаконно могат те транспортират или продадат в рамките на дадена държава или извън нея, за каквато и да било цел. В замяна на това човек или група от хора получават финансови или друг вид възнаграждения. Съществува така наречения „секс-трафик“, който представлява търговия по транспортиране на деца с търговски, сексуални цели. Този вид транспортиране може да се осъществява през границите на отделните държави или щати, както и в рамките единствено на една държава, от град към град или от селски към други населени места.

начало

ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРЕСТЪПНОСТ

В случаите, при които хора с криминални намерения и/или вещи пресичат границата на дадена държава и това деяние е признато за нарушение на национално и международно ниво. Признаването на едно престъпление за „международно“ означава то да бъде признато за нарушение от поне две държави.

начало

ТЪРГОВСКА, СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕЦА

Ако някой си позволи да ти оказва сексуален тормоз, който напълно или отчасти се осъществява за придобиване на финансово или икономическо благосъстояние. Според ООН съществуват три форми на сексуална експлоатация на деца: детска проституция, незаконен трафик и продажба на деца в рамките на дадена държава или извън нея за сексуални цели или порнография.

начало

 

Какво е насилие? 

Насилие — произлиза от словосъчетанието „да правиш нещо на сила”.

Всяка постъпка, чрез която един човек може да навреди на друг човек е НАСИЛИЕ. Обикновено този, който наранява, е по-силен, по-умен или по възрастен и е използвал това си качество, за да нарани другия.

Няма значение дали някой те удря, изнасилва или само заплашва, този някой нарушава основните ти права като човек и най-вече като дете. Той накърнява достойнството ти и руши уважението и доверието ти към другите. НАСИЛИЕТО Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. То причинява болка, нарушава спокойствието ти и отнема щастието ти, без някой да те пита дали си съгласен.

Според един международен документ, който се нарича „Конвенция за правата на детето”, никой не може да те принуждава да извършваш вреден труд, както и никой не може да те насилва. За съжаление не всеки спазва тези правила и по този начин става престъпник.

Не винаги човекът, който може да те нарани, е непознат и безразличен за теб. Той може да е много близък твой приятел или роднина, когото обичаш и уважаваш. Може да ти бъде баща, майка, настойник, приятел на семейството, приятел на батко или кака, съсед, учител, възпитател или просто непознат, който си срещнал на детската площадка, пред училище, пред блока или в интернет. Това, че някой е твой роднина или близък, не му дава правото да те наранява. С тази постъпка той също става престъпник.

Не винаги насилието оставя РАНИ по тялото. Понякога си объркан, уплашен или се чувстваш зле. Имаш чувството, че някой ти е сторил нещо. В такива моменти се чувстваш несигурен да споделиш това, което те тревожи. Страхуваш се, че някой ще ти се подиграе, защото не можеш да определиш дали това, което ти се случва, е лошо или добро. Затова ние ти предлагаме информация, която ще ти помогне да си изясниш кое поведение се счита за насилие и като какъв вид насилие може да го определиш.

Насилието се дели на физическо, психическо и сексуално.

Какво е физическо насилие

Физическото насилие е всяка една постъпка, с която един човек може да нарани тялото ти. Няма значение дали ти причинява болка или само би могъл да го направи (т.е. предизвиква опасни ситуации).

Ако някой те:

 • – Блъска
 • – Удря ти шамар
 • – Скубе
 • – Удря с юмрук
 • – Рита
 • – Гори с цигара по тялото
 • – Души
 • – Замеря с предмети по теб
 • – Драска
 • – Плюe
 • – Хваща и извива ръцете ти
 • – Напада те с оръжие
 • – Връзва те или задържа
 • – Поставя в опасни ситуации (например шофира с висока скорост и ти си в колата),

то той застрашава твоето здраве

Какво е психическо насилие

Психическо насилие са всички постъпки, които могат да попречат на развитието ти, на възможността да реализираш способностите си и да се справяш с трудните ситуации.

Когато някой те подценява, подиграва се с теб, заплашва те, държи се несправедливо с теб, отхвърля те или проявява друг вид лошо отношение, той накърнява достойнството ти и нарушава спокойствието ти.

Когато някой постъпва така:

 • – Принуждава те /например да извършваш вреден за теб или не по твоите сили труд/
 • – Заплашва те
 • – Заканва ти се
 • – Унизява те
 • – Обвинява те
 • – Обижда те
 • – Внушава ти психическа болест /казва ти, че си луд/
 • – Не ти позволява да се виждаш с хората, които са важни за теб
 • – Отрича, че е използвал насилие, а ти знаеш, че го е направил
 • – Отвлича те или те задържа без твоето съгласие
 • – Заплашва те, че ще се откаже от това да бъде твой родител/настойник
 • – Държи се с теб като с прислуга

макар и да не оставя видими рани по тялото ти, извърша насилие, което те кара да се чувстваш по-лош и по-нещастен от другите.

Понякога се случва така, че друг човек може да те накара да се чувстваш зле, без да те насилва. Но той може да прави това с любимия ти човек, животно или предмет. По този начин този, който ти причинява това, използва твоите чувства и чрез нараняването на другите, наранява и теб.

Психическото насилие не оставя видими рани и затова трудно се доказва. Но лекарите, психиатрите и психолозите са обучени да разпознават последствията от него, така че ако мислиш, че си бил жертва на психическо насилие, се обърни към специалист.

***

Какво е сексуално насилие

Сексът е едно прекрасно изживяване между зрели хора, които изпитват привличане, любов помежду си. Сексът не е просто да гледаш някого, да го докосваш, да го целуваш. Той е взаимното удоволствие, което двама души изпитват от тези действия.

Ако си дете, което не знае какво е секс и сексуалност или ти е неприятно да те целуват, докосват по тялото, главата, косата и изразяваш нежелание към докосванията и целувките на друг човек, а той продължава, то той извършва сексуално насилие. Сексуалното насилие е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и се наказва от законите на всяка една държава по света.

Кои постъпки могат да се смятат за сексуално насилие?

1.       Изнасилване (може да включва 1,2 и 3)

2.      Сексуални целувки

3.      Анален полов акт (акт, свързан с проникване в ануса)

4.      Орален полов акт (акт, свързан с проникване в устата)

5.       Снимане с камера или фотоапарат по време на полов акт

6.      Докосване и милване на интимните части на тялото

7.       Принуждаване към докосване и милване на интимните части на друг

8.      Принуждаване към разглеждане на порнографски снимки и филми (материали, които визуално изобразяват деца, участващи в сексуални действия)

9.      Заснемане на порнографски снимки и филми

10.   Използване на предмети, които се въвеждат във вагината или ануса

11.    Събличане и позиране

12.   Неприлични коментари за тялото

Понякога може да не чувстваш постъпките на другия като насилие. Така се случва, защото ти не знаеш какво е секс, сексуалност, сексуално насилие. Или просто защото изпитваш някакво неразбираемо за теб удоволствие. Объркан си, срамуваш се. Не се притеснявай. Няма нищо ненормално в твоето усещане. Ненормално е това, което прави насилникът с теб.

Често се случва насилникът да примамва с пари, бонбони и други храни, играчки, обич, грижи като в замяна иска да си поиграете на семейство, доктори, фотографи и фотомодели. А всъщност избира такива игри, за да може да се доближи до теб, за да намери повод да те докосне. По този начин злоупотребява с твоето доверие. След това те моли да запазиш случилото се в тайна, защото ако някой разбере, ще ти се подиграе. Или пък, защото родителите или настойниците ти ще те накажат или няма да те обичат вече. Или те заплашва, че ако споделиш с някого за случилото се, ще ти се случи нещо лошо.

***

Сексуална експлоатация

Тази страница е посветена на проблема СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. След като вече знаеш какво е насилие и какви видове може да разпознаеш, е време да разбереш какво е сексуална експлоатация.

Какво е ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

Тази дума означава ИЗПОЛЗВАНЕ, УПОТРЕБА. Сигурно вече се досещаш, че думата има две значения. Едното е в добрия смисъл, например „да използваш вилица, когато се храниш”. А пък другото значение е в лошия смисъл, например „да използваш приятеля си”. Кога казваме, че използваме някого? Това се случва, когато например твой съученик или приятел ти напише домашната работа, а пък ти получиш за същата домашна работа добра оценка. В този случай, за извършеното от друг човек (от съученика ти), ти получаваш облага (добра оценка). Използвал си чуждия труд за собствени цели. Може да се каже, че си извършил ЕКСПЛОАТАЦИЯ на своя приятел или съученик.

Нека припомним какво означава СЕКСУАЛНА

Думата секс на английски език означава ПОЛ. Например женски пол и мъжки пол, жена и мъж. Сексът пък е отношението на мъжа и жената един към друг – т.е. чувствата, привличането и удоволствието, което изпитват, когато са заедно. Сексът това са целувките, докосванията, милванията, прегръдките, половия акт между двама човека.

Какво всъщност е СЕКСУАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ?

Това е вид сексуално насилие. Сигурно си спомняш, че при сексуалното насилие някой (възрастен или друго дете) те принуждава да извършваш неща, за да доставиш удоволствие на някой познат или непознат чичко, леля, батко, кака. При експлоатацията насилникът може да изпитва сексуално удоволствие, но също така може да предоставя сексуално удоволствие на друг човек чрез теб. Например може да те принуди да целуваш, докосваш, милваш друг чичко, леля, батко, кака. А в същото време той ще получи някаква облага от това. Например пари, дрехи, храна, бижута и т.н. Такова действие се нарича СКЛОНЯВАНЕ НА ДЕТЕ КЪМ ПРОСТИТУЦИЯ и се наказва от законите.

Също така, ако някой те заснема с фотоапарат или камера и те моли да се съблечеш, да целуваш, милваш или докосваш друг човек, например по интимните части, или друг човек да прави същото с теб, то това също е сексуална експлоатация и се нарича СКЛОНЯВАНЕ КЪМ ПОРНОГРАФИЯ. Порнографията – това са всякакви материали, снимки, филми, които изобразяват възрастни или деца, участващи в сексуални действия. Както склоняването към порнография на деца, така и притежаването на порнографски материали с деца, продажбата и предлагането на такива материали е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и се наказва от българските и чуждестранни закони.

Защо споменаваме и чуждестранните закони? Това е много важно да се знае, защото се случва възрастни да извеждат деца извън границите на България, за да ги принуждават да проституират или да се снимат в порнографски материали. Това се нарича ТРАФИК НА ДЕЦА С ЦЕЛ СЕКСУАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ. Независимо къде се намираш, трябва да не забравяш, че както сексуалната експлоатация, така и насилието във всяка една негова форма е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

***

Правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието

 
НИКОГА НЕ: 

 • – Приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.
 • – Тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват, че са изпратени от близки или родителите ти.
 • – Влизай в колата на непознати.
 • – Казвай, че си сам в къщи.

  – Преминавай сам през безлюдни места.

 • – Споделяй с непознати.

 

  ВИНАГИ:

        – Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш.

          Така ще се чувстваш сигурен, че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят.

        – Движи се в компания по осветени и оживени улици.Движи се срещу посоката на движение на автомобилите.

 •  – Се обаждай в къщи, за да предупредиш, ако се наложи да закъснееш.  Трябва да знаеш телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш винаги да ги потърсиш при нужда.
 •  – Търси веднага помощ от униформени лица /полицаи, охрана, военен или портиер/, ако забележиш, че някой те следва.
 •  – Викай силно ПОМОЩ” или НЕ ИСКАМако някой направи нещо против твоето желание или иска да те отвлече.
 •  – Споделяй с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище, ако поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява.
 •  – Всеки може да изпадне в беда.  Не се срамувай да говориш за това с приятели, потърси помощ.
 •  – Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни за теб, но не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.
 •  – Казвай “НЕ”, ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е приятен. Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.
 

 

 

 

 

   КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО Конвенция на ООН за правата на дететоhttp://www.roditeli.org/library/Konvencia%20za%20pravata%20na%20deteto.pdf

ТВОИТЕ ПРАВА – ИНТЕРАКТИВНО ПОМАГАЛО  Автор:Държавна агенция за закрила на детето ТУК ЖИВЕЯТ ТВОИТЕ ПРАВА! ОТКРИЙ ГИ И ГИ ЗАПОМНИ!

http://cis-sacp.government.bg/sacp/children/konvencia/index.html

 

КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
Адаптиран текст за деца

http://cis-sacp.government.bg/sacp/children/konvencia/whole.htm

Текстът е от книгата “Моите права са мои отговорности”  с автор Соня Таушанова, издание на фондация “Култура, изкуство, деца”

Конвенцията за правата на детето е приета от Общото събрание на ООН през 1989 година и влиза в сила в Република България през 1991 година. Тази конвенция се отнася за всички деца и млади хора на възраст до 18 години в страните, които са я подписали.
Основен принцип в нея е зачитане на достойнството и на равните и неотменни права на всеки член на човешкото семейство.

Член 1. ДЕФИНИЦИЯ ЗА ДЕТЕ – “Дете” означава всяко човешко същество на възраст под 18 години.

Член 2. ЗАЧИТАНЕ НА ПРАВАТА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ – Твоята държава зачита и осигурява правата по тази спогодба и те закриля от дискриминация и наказание, независимо от раса, пол, език, религия, произход, социално положение, имуществено състояние, инвалидност, мнения или друго положение, в което се намираш.

Член 3. ВИСШИ ИНТЕРЕСИ НА ДЕТЕТО – Твоите интереси са от първостепенно значение във всички действия, насочени към теб. Държавата се грижи за твоята безопасност, здраве и благоденствие, като осигурява необходимите закони за това.

Член 4. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВАТА – Твоята държава предприема всички необходими мерки за осъществяване правата на детето, признати от тази Конвенция /спогодба/.

Член 5. ОРИЕНТАЦИЯ НА ДЕТЕТО ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА  ПРАВАТА – Държавата зачита правата, задълженията и отговорностите на хората, които се грижат за теб да осигуряват подходящи указания и ръководят упражняването на твоите права по начин, отговарящ на твоето развитие и на твоите способности.

Член 6. ПРАВО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ – Ти имаш право на живот и твоята държава осигурява оцеляването и развитието ти по най-добрия начин.

Член 7. ИМЕ И ГРАЖДАНСТВО – Ти имаш право на име, гражданство и на отглеждане от своите родители. Твоята държава се грижи за това.

Член 8. ЗАКРИЛА НА САМОЛИЧНОСТТА – Ти имаш право да запазиш своята самоличност, гражданство, име и семейни връзки. Твоята държава ти помага и те закриля, ако това не е спазено.

Член 9. РАЗДЯЛА С РОДИТЕЛИ – Ти имаш право да живееш с твоите родители, освен ако това не ти вреди. Ти и твоите родители имате право на мнение и участие във вземането на решения за раздяла между вас. Когато ти си отделено от единия или от двамата си родители, ти имаш право да поддържаш връзка с тях, ако това не вреди на твоите интереси. Когато някоя държава е причина за разделянето ви, ти и твоето семейство имате право на информация за местопребиваването на всеки член от семейството и това не трябва да има лоши последствия за никой от вас.

Член 10. СЪБИРАНЕ НА СЕМЕЙСТВОТО – Ако ти и твоето семейство живеете в различни държави, имате право да поискате да се съберете или да поддържате лични контакти без ограничения, стига това да е в рамките на закона и да не нарушава правата на другите.

Член 11. НЕЗАКОННО ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НЕВРЪЩАНЕ НА ДЕЦА  ОТ ЧУЖБИНА – Твоята държава трябва да се бори с незаконното прехвърляне ( отвличане) на деца, както и с тяхното невръщане от чужбина. За да стане това възможно, държавата подписва споразумения и договори с други държави.

Член 12. СВОБОДА НА МНЕНИЕ – Ти можеш да изразяваш свободно своето собствено мнение по въпроси, които се отнасят до теб от момента, в който си способно на това. Държавата предоставя възможност за изслушване, като на твоето мнение се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта ти.

Член 13. СВОБОДА НА ИЗРАЗЯВАНЕ И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЯ – Ти имаш право на свобода да изразяваш мнението си. Ти можеш да търсиш, получаваш и предаваш информация и идеи от всякакъв вид и под всякаква форма, стига това да не засяга правата на други хора, националната сигурност, ред, здраве и морал.

Член 14. СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА И РЕЛИГИЯТА – Ти имаш право да изразяваш свободно мислите си, да изповядваш религията си, без да нарушаваш законите и правата на другите. Хората, които се грижат за теб, имат правото и задължението да те ръководят по начин, съответстващ на развитието на твоите способности.

Член 15. СВОБОДА НА СДРУЖАВАНЕ – Ти имаш право да участваш в мирни събрания или да се сдружаваш по свой избор, като зачиташ закона и не нарушаваш правата на другите.

Член 16. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ – Никой няма право незаконно да се намесва в твоя личен живот, семейство, дом и кореспонденция, както и да посяга на твоята чест и репутация. Ти имаш право на закрила против това.

Член 17. ДОСТЪП ДО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ – Твоята държава осигурява достъп до полезна за развитието ти информация. Ти имаш право да получаваш информация и материали от различни културни, национални и международни източници чрез медиите и на твоя език. Твоята държава насърчава производството и разпространението на детски книги. Държавата те защитава от информации и материали, вредни за теб.

Член 18. ОТГОВОРНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ – Твоите родители или настойници носят обща отговорност за твоето отглеждане и развитие, както и за закрила на твоите висши интереси. Държавата оказва подходяща помощ на родителите при отглеждане на децата, като създава институции и служби, които да бдят над теб.

Член 19. ЗАКРИЛА ОТ НАСИЛИЕ – Твоята държава те защитава от всички форми на физическо или умствено насилие, от изоставяне или небрежно отношение, от посегателство или злоупотреба, от малтретиране или експлоатация, от сексуални престъпления, докато ти си под грижите на родители или други хора. Държавата създава защитни социални програми, за да те предпазва. Ако все пак нещо се случи, тя трябва да се грижи за теб.

Член 20. ГРИЖИ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ СЕМЕЙНА СРЕДА – Твоята държава осигурява специална закрила и помощ в случай, че нямаш семейство или семейството не се грижи добре за теб. Тази помощ защитава твоите права и интереси.

Член 21.ОСИНОВЯВАНЕ – Ти имаш право на осиновяване, ако се запазват твоите висши интереси и след като са събрани всички гаранции и разрешения на хората,които отговарят за теб.

Член 22. ПРАВА НА ДЕЦА – БЕЖАНЦИ – Ти имаш право на специална закрила, ако трябва да напуснеш твоята страна (поради война, размирици, преследване или други причини), независимо дали си с родители или без тях. Ти имаш право на информация за семейството си и на помощ за неговото събиране.

Член 23. ДЕЦА С УМСТВЕНИ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ – Твоята държава признава правото на пълноценен и достоен живот, на самостоятелност и активно участие в обществото на детето с физически или умствени отклонения. Такова дете получава специални грижи, ако е необходимо – безплатни, за осигуряване на образование, здравни грижи, възпитание, подготовка за трудова дейност и отдих.

Член 24. ЗДРАВЕ И ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВНИ УСЛУГИ – Ти имаш право на възможно най-добро здраве, на достъп до най-добрите здравни услуги, най-висок стандарт на живот, екологична храна и питейна вода. Твоята държава ще се бори за премахване на традиционни практики, които са вредни за здравето на децата.

Член 25. КОНТРОЛ ВЪРХУ ЛЕЧЕНИЕ И НАСТАНЯВАНЕ – Ако си настанено в специално заведение за лечение, ти имаш право на периодичен контрол върху начина на лечение и обстоятелствата по настаняването ти.

Член 26. ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ – Ти имаш право да се ползваш от обществени осигуровки и застраховки, съобразно твоите разходи и положение, както и на отговарящите за теб лица.

Член 27. ЖИЗНЕН СТАНДАРТ – Ти имаш право на най-добър начин на живот, който да отговаря на нуждите на твоето физическо, умствено, духовно, морално и социално развитие според способностите и финансовите възможности на отговарящите за теб. Ти имаш право на издръжка от родителите (настойниците), независимо къде се намират те.

Член 28. ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ – Ти имаш право на образование. Твоята държава дава равен шанс на всички, като осигурява безплатно и задължително начално, достъп (според способностите) до различни форми на средно и висше образование, както и достъп до научни и технически знания. Училищната дисциплина трябва да се спазва по начин, запазващ човешкото достойнство и не нарушаващ правата по тази Спогодба.

Член 29. ЦЕЛИ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – Твоето образование трябва да е насочено към развитие на личността, таланта, умствените и физически способности; към зачитане на човешките права и свободи; към развитие чувството на уважение към родители, самоличност, национални ценности, различни цивилизации и към природната среда.

Член 30. ДЕЦА НА МАЛЦИНСТВА ИЛИ НА КОРЕННО НАСЕЛЕНИЕ – Ако принадлежиш към етническо, езиково или религиозно малцинство или произхождаш от коренното население, ти имаш право свободно да говориш езика си, да ползваш собствената си култура и да изповядваш религията си.

Член 31. ПРАВО НА ОТДИХ, ПОЧИВКА, КУЛТУРНА И ТВОРЧЕСКА  ДЕЙНОСТ – Ти имаш право на отдих и почивка, участие в подходящи за възрастта ти игри и забавни дейности и на свободно участие в културния живот и изкуствата.

Член 32. ЗАЩИТА ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Твоята държава те предпазва от всички форми на незаконно полагане на труд в полза на други хора, като създава закони за установяване на минималната възраст за започване на работа, за подходящи условия на работа и следи за спазването им с цел да подпомага твоето развитие.

Член 33. ЗАКРИЛА ОТ НАРКОТИЦИ – Твоята държава те закриля с всички мерки от незаконната употреба, участието в производство и в продажба на наркотици и други вещества, вредни за твоето здраве.

Член 34. ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Никой няма право да те насилва, експлоатира сексуално или да те ползва за производство на порнографски материали и представления.

Член 35. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТВЛИЧАНЕ И НА ТЪРГОВИЯ  С ДЕЦА – Никой няма право да те отвлича, продава или търгува с теб в каквато и да е форма и с каквато и да е цел.

Член 36. ЗАКРИЛА ОТ ВСИЧКИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ – Твоето благосъстояние не трябва да се нарушава от никакви форми на експлоатация.

Член 37. ЗАКРИЛА ОТ ИЗТЕЗАНИЯ И ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА – Твоята държава осигурява да не те наказват, изтезават, унижават, да не ти налагат смъртно наказание или доживотен затвор; да не те лишават незаконно и произволно от свободата ти. Ако все пак си лишено от свобода, трябва да се зачита достойнството ти, нуждите на възрастта ти и правото на правна и друга помощ.

Член 38. ЗАКРИЛА ПРИ ВЪОРЪЖЕН КОНФЛИКТ – В случай на въоръжен конфликт ти имаш право на закрила и грижи от твоята държава. Ако не си навършил 15 години не трябва да вземаш пряко участие във въоръжени действия и не трябва да те призовават в армията.

Член 39. ГРИЖИ ЗА ФИЗИЧЕСКО И ПСИХИЧЕСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕАко някой се е отнесъл към теб жестоко, нечовешки и унизително, ти имаш право на грижи, които да подпомогнат физическото и психическото ти възстановяване. Ти имаш право и на условия, благоприятни за укрепване на твоето здраве, самоуважение и достойнство.

Член 40. ЗАКРИЛА ПРИ  НАРУШАВАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ ЗАКОН Твоята държава признава правото на всяко дете, което е заподозряно, обвинено или признато за виновно в нарушаване на Наказателния закон, да бъде третирано по начин, запазващ достойнството и основните човешки права и свободи.

 

 

Закон за закрила на детето

http://www.sacp.government.bg/normativna-uredba/zakoni/zakrila-deteto/

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

http://www.sacp.government.bg/normativna-uredba/podzakonovi/pravilnik-zakon-zakrila-deteto/

   

ДЕТСКА СТРАНИЦА НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
Автор:Държавна агенция за закрила на детето 

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш. Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето. Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000  г. Този закон урежда правата на децата и младите хора до 18г. и как те да бъдат защитени.

   

 

http://cis-sacp.government.bg/sacp/children/zakon/index.html

Аз и Законът за закрила на детето

  

Като всяко дете по света, ти имаш права и те са гарантирани от държавата, в която живееш.

Ти сам можеш да потърсиш и да защитиш правата си, когато познаваш Закона за закрила на детето.

Законът за закрила на детето е приет в България на 31 май 2000 г.

Този закон урежда правата на децата и младите хора до 18 г. и как те да бъдат защитени.

Най-важните принципи, на които се гради този закон, са следните:

1. Децата имат право да бъдат закриляни.

2. Личността на всяко дете трябва да бъде зачитана и уважавана.

3. Всяко дете има право да бъде отглеждано в семейна среда.

4. Тези, които взимат решения по важни за детето въпроси, на първо място трябва да се
ръководят от неговите интереси.

Като прочетеш този закон, ти ще знаеш какви са твоите права, към кого и как можеш да се

 обърнеш, за да получиш закрила.

Право на закрила

Ти имаш право на закрила при твоето израстване и развитие.

Срещу теб не се допуска проява на дискриминация заради твоята външност, раса, народност,

пол, произход и образование.

Ти имаш право на собствен език, култура и религия.

Право на закрила срещу насилие

Не се допуска никое дете да бъде малтретирано, обиждано или пренебрегвано.

Не се допуска никое дете да бъде принуждавано да върши вредна за него работа.

Ако те принуждават да просиш, да проституираш, или си подложен на сексуално или друго

 насилие, можеш да поискаш закрила.

Ти имаш право на закрила срещу принудително въвличане в религиозни секти.

Правила, които могат да ти помогнат да избегнеш насилието

 • – Никога не приемай лакомства, дъвки или вещи от непознати.
 • – Никога не тръгвай с непознати, дори когато са ти симпатични и казват,
 • че са изпратени от близки или родителите ти.
 • – Никога не влизай в колата на непознати.
 • – Никога не казвай, че си сам в къщи.
 • – Предупреждавай семейството си къде и с кого отиваш. Така ще се чувстваш сигурен,
 • че ако нещо се случи, близките ти ще знаят къде да те потърсят.
 • – Никога не преминавай сам през безлюдни места. Движи се в компания по осветени

и оживени улици.

 • – Ако се наложи да закъснееш, се обади в къщи, за да предупредиш. Трябва да знаеш

               телефонните номера на родителите си на работното им място, за да можеш винаги да

               ги потърсиш при нужда.

 • – Ако забележиш, че някой те следва, потърси веднага помощ от униформени лица

             /полицаи, охрана, военен или портиер/.

 • –  Ако някой направи нещо против твоето желание или иска да те отвлече, викай силно
 • „ПОМОЩ“ или „НЕ ИСКАМ“.
 • – Ако поведението на твой близък, приятел или роднина те притеснява сподели това
 • с по-възрастен, с приятел или педагогическия съветник в училище.
 • – Всеки може да изпадне в беда. Не се срамувай да говориш за това с приятели, потърси помощ.
 • – Имай доверие на възрастните, говори с тях за проблемите, които са твърде важни за теб,
 • но не можеш да се справиш сам. Много хора държат на теб. Не си сам.
 • – Никога не споделяй с непознати.
 • – Кажи „НЕ“, ако някой се опита да те докосне по начин, който те плаши и не ти е приятен.
 • Не пази това в тайна и го сподели с близък, на когото имаш доверие.

Право на изразяване

Ти имаш право да изразяваш мнението си по всички въпроси, които засягат твоите интереси.

Твоето мнение трябва да се зачита при взимането на решения, свързани с теб, вкъщи и в училище,

от държавните власти и в съда.

Право на информиране и консултиране

Ти имаш право да бъдеш информиран и консултиран от Отделите за закрила на детето

(по-долу ще бъде обяснено за тези отдели).

Ако е необходимо можеш да бъдеш консултиран и без знанието на родителите ти, ако това

защитава по най-добър начин твоите интереси.

Защита на религиозни убеждения

До 14-годишна възраст твоето отношение към религията се определя от родителите ти,

а от 14- до 18- годишна възраст – по съгласие между теб и твоите родители или тези, които

 се грижат за теб.

При възникване на противоречие между теб и твоите родители можеш да се обърнеш за

съдействие към отделите за закрила на детето.

Право на изслушване в съда

Ако твоите права и интереси се решават чрез съд, ти имаш право да бъдеш изслушан.

Преди да бъдеш изслушан, трябва да получиш необходимата информация, която да ти

 помогне да формираш мнението си. Трябва да бъдеш консултиран за евентуалните

последици от твоите желания, от даване на мнението ти, както и за решенията на съда.

Това се извършва в подходяща обстановка и в присъствието на социален работник.

Решенията в съда не могат да бъдат разгласявани без твоето съгласие, ако си навършил

10- годишна възраст.

Кой може да защити твоите права?

Твоите права трябва да бъдат зачитани!

Правителството носи отговорността да бъдат осигурени условията за спазване на

 твоите права. За това са създадени:

Органи за закрила на детето

1.Държавна агенция за закрила на детето – в нея работят екипи от различни специалисти –

психолози, педагози, лекари, юристи, които разработват програми за решаване проблемите

 на всички деца и които се грижат за защитата на твоите права.

2.Отдели за закрила на детето – във всяка община има Дирекция „Социално подпомагане“,

към която има Отдел за закрила на детето. В този отдел работят социални работници само

 върху проблемите на децата, съвместно с други специалисти .

 • – Те могат да подпомогнат родителите и тези, които се грижат за теб по проблеми,
 •  свързани с твоето отглеждане, възпитание и обучение.
 • – Могат да те информират за твоите права и задължения.
 • – Могат да съдействат за подобряване на условията, в които живееш.
 • – Ако има конфликт или трудност в общуването между теб и родителите, могат да
 • помогнат да го разрешите.
 • – Могат да те посъветват при избора на училище и професия или да ти помогнат
 • да си намериш работа, ако си навършил 16 години.

Как могат да бъдат защитени твоите права?

Отделите за закрила на детето могат да ти окажат помощ и съдействие:

1. Могат да подпомагат и консултират твоето семейство.

2. Могат да съдействат за създаване на по-добри условия и отношения в семейната среда.

3. Понякога, ако за теб е по-добре, може да живееш при роднини и близки, в семейство

 на приемни родители, да бъдеш осиновен или да живееш в дом, в който живеят и други деца.

4. Когато е необходимо спешно да ти се окаже помощ можеш да получиш закрила в полицията

за 24 часа.

В този закон е предвидена специална закрила в случаите, когато:

1. нямаш родители или те не са в състояние да се грижат за теб;

2. някой проявява насилие, експлоатация, злоупотреба или друго унизително отношение

 в семейството ти или извън него;

3. има опасност за твоето физическо или психическо здраве;

4. страдаш от някакво увреждане или болест.

Също така можеш да получиш специална закрила и когато имаш изявени способности и

постижения в науката, изкуството или спорта.

Твоите родители също могат да потърсят съдействие от Отдела за закрила на детето.

В случаите, когато родителите ти са починали, не се знае нищо за тях или по някаква

 причина не могат да се грижат за теб, социалният работник може да ти съдейства да живееш при:

 • – близки и роднини,
 • – в приемно семейство,
 • – в дом за деца.

Какво е приемно семейство ?

По този закон можеш да бъдеш настанен в семейство на приемни родители.

Приемното семейство се състои от един или двама души, които се грижат за теб за определен

 период от време, като за това се сключва специален договор. Тези хора отговарят на строго

определени условия. Социалният работник следи за спазване на задълженията на приемното

семейство.

Приемното семейство е задължено да съдейства за добри отношения между теб и твоите истински

 родители, когато това е в твой интерес.

Къде другаде можеш да бъдеш настанен?

В случай,че не е възможно да живееш в семейна среда, можеш да бъдеш настанен в

специализиран дом за деца.

Къде да потърся полицейска закрила?

Всяко дете може да получи спешна закрила в полицията когато:

 • – Има опасност за живота и здравето му
 • – Извършено е престъпление, на което детето е жертва или има опасност да бъде
 •  въвлечено в такова.
 • – Детето се е изгубило или е безпомощно.
 • – Детето е останало без надзор.

В такива спешни случаи полицията може да настани детето на безопасно място за 24 часа.

При необходимост след този срок детето може да бъде върнато при родителите си или

 да бъде настанено в специален дом.

Според този закон всеки, който разбере, че дете се нуждае от помощ, трябва да информира

 за това Отдела за закрила на детето.

Добре е да знаеш, че има хора, които работят изцяло по проблемите на детето. Когато

имаш нужда от помощ, подкрепа или само съвет, винаги можеш да се обърнеш към тях.

Твоите права са гарантирани от Закона за закрила на детето, който защитава твоята

личност и издига твоите интереси над всичко.

http://cis-sacp.government.bg/sacp/children/re4nik/index.html

Полезни телефони и адреси

 

Единен номер за спешни повиквания

Тел. 112

Национална телефонна линия за деца

Тел. 116 111

Национално централно бюро – Интерпол
Тел. + 359 2 982 43 51

Гореща телефонна линия за пострадали от насилие – Фондация „Асоциация Анимус“
Тел. + 359 2 982 76 86

Държавна агенция за закрила на детето

София 1051, ул. „Триадица” № 2
Тел. + 359 2 933 90 50

Факс + 359 2 980 24 15

E-mail: stopech@sacp.government.bg

За сигнал

Ако разполагате с каквато и да е информация за въвличане на дете или дете-жертва на сексуална експлоатация,

 моля споделете я на sacp@sacp.government.bg
Сигнали за корупция: +359 02 933-90-15

***

Звено за административно обслужване – приемна

от 09.00 до 17,30 ч. всеки работен ден

В случай, че има потребители след обявеното време,
обслужването продължава до 19.00 ч.

тел. +359 02 933-90-11

Председател — Надя Шабани

тел. +359 02 933-90-10
факс: + 359 02 980-24-15

Заместник-председател – Калин Каменов

тел.: +359 02 933-90-16

Главен секретар – Даринка Янкова

тел.: +359 02 933-90-16

Връзки с обществеността – Иванка Монова

тел. +359 02 933-90-19

Дирекция „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване”

Директор Вилма Христова
тел. +359 02 933-90-21

Отдел „Правен, човешки ресурси и канцелария”

Началник – Мариана Пашина
тел. +359 02 933-90-15

Човешки ресурси:
тел. +359 02 933-90-22, +359 02 933-90-12

Канцелария:
тел. +359 02 933-90-30, +359 02 933-90-50

Каса: +359 02 933-90-23

Материално-отговорно лице :+ 359 02 933-90-24

Главна дирекция „Контрол по правата на детето”

Главен директор Теодора Иванова
тел. +359 02 933-50-40, +395 02 933-90-53

Териториални отдели на ГДКПД
Приемно време: от 09.00 до 17.30 ч. всеки работен ден

 • София
  1051, ул. „Триадица” № 2
  тел. 02 933-90-35, 02 933-90-39
  тел./факс: 02 933-90-44

 

Дирекция „Държавна политика за детето”

Директор Цвета Антонова
тел. +359 02 933-90-32

Началник отдел „Информация и анализи” Елена Карагинева
тел. +359 02 933-90-37

Началник отдел „Стандарти и лицензиране” Бистра Петрова-Зографова
тел. +359 02 933-90-33

Началник отдел „Координация, програми и сътрудничество” Радиона Никова
тел. +359 02 933-9026

Горещи линии за помощ и подкрепа на деца и юноши

 • Денонощна гореща телефонна линия за жени, юноши и деца, преживели насилие – (02) 981-76-86

        Гореща телефонна линия за пострадали от насилие – Фондация „Асоциация Анимус“

 • Тел. + 359 800 18 676
 • София -(02) 963-24-44

 

Български червен кръст, телефони на доверието: 

 София -(02) 963-24-44

 

 

 

 

 Горе