163 ОУ " Черноризец Храбър "

Паралелки – Кл. Ръководители

Паралелки – Кл. Ръководители

Подготвителен клас – г-жа Галя Божкова


Iа кл. – г-н Емил Минчев


Iб кл. – г-жа Пенка Антонова


Iв кл. – г-жа Мария Запрянова


IIа кл. – г-жа Руска Лалчева


IIб кл. – г-жа Даниела Ризова


IIIа кл. – г-жа Маргарита Цонкова


IIIб кл. – г-жа Сашка Крачунова


IIIв кл.- г-жа Татяна Велкова

IVа кл. – г-жа Катя Мицева


IVб кл. – г-жа Марияна Петкова


Vа кл. – г-жа Виолета Тасева


Vб кл. – г-жа Красимира Дешева


VIа кл. – г-жа Венета Петкова


VIб кл. – г-жа Стела Селимска


VIIа кл. – г-жа Красимира Герова


VIIб кл. – г-жа Емилия Радославова

 

 

Горе