163 ОУ " Черноризец Храбър "

Паралелки – Кл. Ръководители

Паралелки – Кл. Ръководители

Подготвителен клас – г-жа Галя Божкова


Iа кл. – г-жа Руска Лалчева

 


Iб кл. – г-жа Даниела Ризова

 


Iв кл. – г-жа Румяна Караваневска

 


IIа кл. – г-жа маргарита Гайдарова

 


IIб кл. – г-жа Паулина Дякова

 


IIв кл. – г-жа Татяна Велкова

 


IIIа кл. – г-жа Катя Алексиева

 


IIIб кл.- г-жа Анелия Балканджиева


IIIв г-жа Христина Костадинова


IIIг,  г-жа Людмила Георгиева


IVа г-н Емил Минчев


IV б г-жа Пенка Антонова


IV в г-жа Богдана Прокопова

 

 


 

 


Vа кл. – г-жа Йорданка Ненкова

 


Vб кл. – г-жа Невена Трендафилова

 


VIа кл. – г-н Светлин Спасов

 


VIб кл. – г-жа  Емилия Сиракова

 


VIIа кл. – г-жа Венета петкова

 


VIIб кл. – г-жа рени Радева

 

 

 

Горе