163 ОУ " Черноризец Храбър "

Он лайн класна стая

Он лайн класна стая

Български език и литература

Английски език

Математика

Информационни технологии

История

География

Биология

Химия

Физика

Физическо възпитание и спорт

Домашен труд и техника

Изобразително изкуство

Музика

/ уроци, презентации, тестове, информация /

Горе