163 ОУ " Черноризец Храбър "

Европейски съюз. Европа и ние

Пътешествие в Европа „Пътешествие в Европа“ е мултимедийно помагало, предназначено за деца между 6 и 12 години. Съдържа много игри и полезна информация, представена по атрактивен начин, за Европейския съюз и държавите-членки. Дискът „Пътешествие в Европа“ е разработен в рамките на Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България, 2006 г. Съдържанието на този диск не отразява задължително позицията на Европейската комисия.http://www.paideiafoundation.org/media/EUJourney/

 

Интересни учебни материали за Европейския съюз Добре дошли в Къта на учителя! Тук ще намерите богат набор от учебни материали за Европа.Тези уебсайтове, брошури, книги, карти и плакати обясняват какво представлява ЕС и с какво се занимава той. Независимо дали търсите определена информация за европейската история или гражданство или нещо съвсем конкретно, ще откриете нещо полезно, съобразено с възрастта на вашите ученици. Просто щракнете върху съответната възрастова група , за да намерите материалите, които в най-голяма степен отговарят на вашите нужди.

Информационната и комуникационна програма на Делегацията на Европейската комисия в България, 2006 г. Съдържанието на този диск не отразява задължително позицията на Европейската комисия.

http://europa.eu/teachers-corner/index_bg.htm

 

 

За всеки:Научете повече за това как функционира Европейският съюз:http://europa.eu/abc/index_bg.htm

 

Добре дошли!

На тази страница ще откриете  много полезни мултимедийни материали и информация за  Европейския съюз

http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

  

 

Деца – игри, викторини и конкурси
Открийте тестове, брошури и игри за ЕС – помогнете на европейския екип да работи без проблеми, с практика можете да го постигнете.http://europa.eu/quick-links/eu-kids/index_bg.htm

 

   Интерактивни игри, електронни материали и други:http://europa.eu/europago/

 

Европейски езици

Европа е континент на много езици. В Европейския съюз има 23 официални езика, а с присъединяването на нови държави ще се добавят и нови езици. В Европа има също над 60 местни регионални и малцинствени езици, някои от които имат официален статус в страната си. Езиковата политика на ЕС се стреми да опазва езиковото разнообразие и да насърчава изучаването на езици от съображения за културна идентичност и социална интеграция, но също защото хората, владеещи няколко езика, могат по-добре да се възползват от образователните, професионалните и икономическите възможности, предлагани от обединена Европа.

 

112, единният европейски номер за спешни повиквания УебсайтТози сайт помага на децата да запомнят и да разберат в кои случаи могат да се обадят на номера за спешни повиквания 112, който е единен за целия ЕС, посредством викторина, пъзел, картинка за оцветяване и полезни съвети

http://ec.europa.eu/information_society/activities/112/kids/home/index_bg.htm

 

Europe Direct –   

 

Европа близо до теб!

Europe Direct е мрежа от информационни центрове, която обхваща всички държави-членки

на Европейския съюз. В тях можете да получите актуална информация за съюза, както и да

изпратите своето мнение директно до европейските институции. 

Как мога да отида да уча или преподавам в друга държава-членка?

Може ли да се получи финансиране за придобиване на професионален опит в друга държава от ЕС?

Как мога да участвам в обмен с друго европейско училище?

Как мога да организирам посещение с учебна цел в европейските институции?

Какви преподавателски и учебни материали за ЕС мога да получа безплатно?

 Отговорите на тези въпроси ще намерите в най-близкия до вас център на Europe Direct или

като се обадите на безплатния номер:

00 800 6 7 8 9 10 11.

Горе