163.ОУ " Черноризец Храбър "

Делегиран бюджет

2020г.

Отчет на ДБ_ 31.03.2020г. _1

Oтчет на ДБ_31.03.2020_ изв.бюджетни сметки

Отчет на ДБ  30 06.2020  163-1 163-2 163-3

Отчет на ДБ м.09.2020г. 163-2 163-3

Oтчет на ДБ_31.12.2020 163-2 (1) 163-3 (1)

2019г.

 Бюджет 2019г.- Първоначален план

Отчет на ДБ  31.03.2019

Отчет на ДБ    30.06.2019

Отчет на ДБ 30.09.2019

Oтчет на ДБ_31.12.2019

2018г.

Бюджет 2018 г.- Първоначален план

Oтчет на ДБ  31 03 2018

Отчет на ДБ 30 06 2018

Oтчет на ДБ 30 09 2018

Отчет на ДБ 31.12.2018

2017г.

Бюджет 2017г. – Първоначален план

Oтчет на ДБ_31_03_2017

Oтчет на ДБ_30_06_2017г.

Отчет на ДБ  30.09.2017г.

Отчет на ДБ 31.12.2017г.

2016г.

Утвърден бюджет_2016г.

Отчет на бюджета 31.03.2016г.

Отчет на бюджета 30.06.2016г.

Отчет на бюджета 30.09.2016г.

Отчет на бюджета 31.12.2016г.

2015 г.

Първоначален план на бюджет 2015г.

Отчет на бюджета към 31 03 2015г.

Oтчет на бюджет към 30 06 2015г.

Oтчет на бюджет  30_09_2015г.

Oчет на бюджета към 31.12.2015г.

2014 г.

Първоначален план на бюджет 2014,

Oтчет на бюджета към 31.03.2014г.,

Отчет на бюджета към 30. 06. 2014г. 

Oтчет на  бюджета към 30 09 2014 г.

Oтчет на бюджета към 31.12.2014

Горе