163 ОУ " Черноризец Храбър "

Училищен екип

 

В 163. ОУ „Черноризец Храбър“ работят следните учители :

Катя Дойнова – директор , специалност биология

Стоянка Пейчева – заместник директор, специалност история

Мария Чортова – заместник директор, специалност английски език

Марио Вълчев-педагогически съветник

Учители в подготвителните класове:

Галя Божкова – старши учител                           

Начални учители:

Маргарита Гайдарова– старши учител

Маргарита Пактиавал -учител

Паулина Дякова-учител

Стефка Йорданова– старши учител

Татяна Велкова– старши учител

Анета Павлова- старши учител


Катя Алексиева – старши учител

Борис Соколов- старши учител

Анелия Балканджиева– старши учител

Снежина Айдадрова– учител

Христина Костадинова-старши учител

Венелина Андреева- учител

Людмила Георгиева-старши учител

Светлин Спасов- учител


Емил Минчев –старши учител

Пенка Антонова- старши учител

Марияна Минкова-старши учител

Богдана Прокопова- учител


Руска Лалчева- старши учител

Джулиана Бранкова- учител

Даниела Ризова- старши учител

Теменужка  Андреева-учител

Румяна Караваневска – старши учител

Недялка Алексиева – старши учител

Методи Стоянов –  учител по английски език в начален етап

Учители в среден курс :

Венета Петкова – старши учител, български език и литература

Виолета Тасева – старши учител, български език и литература

Ася Аверкович–   учител, английски език

Елена Маринова–старши учител,  математика

Емилия Сиракова – старши учител, математика

Рени Радева- старши учител по ИТ

Йорданка Ненкова –учител,  история и география

Невена Трендафилова –старши учител,  биология и химия,

Светлин  Спасов– учител,  музика

Красимира Герова –старши учител,  физкултура и спорт,

Таня  Микова –старши учител,  физкултура и спорт,

Славена Иванова –учител,  изобразително изкуство, домашен бит и икономика

 


Непедагогически персонал:
Екатерина Улева – касиер-домакин

Валентин Стоянов – работник поддръжка

Галя Павлова – хигиенист

Екатерина Димова– хигиенист

Мария Георгиева-хигиенист

Симеонка Петрова – хигиенист

Цеца Александрова-хигиенист

 

Горе