163 ОУ " Черноризец Храбър "

Ваканции

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2017/2018 година:

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Неучебни дни:

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

Начало на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

07.02.2018 г. – I – XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2017/2018 година:

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2016/2017 година:

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. – есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. – коледна ваканция
04.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. – зимна ваканция
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. – пролетна ваканция за І-ХІ клас

Неучебни дни:

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

Начало на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:

09.02.2017 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2014/2015 година:

31.05.2017 г. – I клас (13 учебни седмици )
31.05.2017 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2015 г. – V-VIII клас (16 учебни седмици )

Горе