163 ОУ " Черноризец Храбър "

Разпределение на класните стаи и кабинетите

I    етаж

Корпус А Кабинет 1 – 4 б клас   – Пенка Антонова

ГЦОУД                 – Maрияна Минкова

2 – Логопед – Лилия Богацевска -Григорова

Кабинет 3-4в клас  –   Богдана Прокопова                     

Кабинет 4-  4а клас     – Емил Минчев

ГЦОУД  – Недялка Георгиева

5 – Игротека

Библиотека                                           – Eкатерина Улева

Корпус Д Кабинет 1                            – Игротека


====================================================================

II    етаж

Корпус А Кабинет  1 -3 в клас        – Христина Костадинова

ГЦОУД – Венелина Андреева

2 -1а клас                                          – Руска Лалчева

  ГЦОУД-         Джулиана Бранкова

3 – Подготвителен клас                      – Галя Божкова,

4 – I б клас                                          – Даниела Ризова

  ГЦОУД– Теменужка Андреева

5 – VI а клас                                          –

6 – II a  клас                                          – Анелия Балканджиева

Корпус Д Кабинет  1 – Човекът и природата, Химия     – Невена Трендафилова

2 – Биология                                                                         – Катя Дойнова

Математика                                                                          – Мариянка Вичева

3 – Математика                                                                     – Цветана Стоянова

Корпус Б 4 – Компютърен кабинет

Медицински кабинет                     – м.с. Дора Гергинова

5 – Музика                                       – Светлин Спасов

История и География                     – Йорданка Ненкова

6 – История                                     – Стоянка Пейчева

Физика                                             – Мариянка Вичева

7 – Изобразително изкуство           – Емилия Радославова

8 – I в клас                                        – Татяна Велкова

9 – I а клас                                        – Маргарита Цонкова

10 – I б клас                                      – Сашка Крачунова

Полуинтернатна група                     – Галина Шипкалиева

Полуинтернатна група                     – Радостина Пешева

=======================================================================

III   етаж

Корпус Д Кабинет    1 – Малък физкултурен салон             – Красимира Герова

– Татяна Микова

2 – Български език и литература        – Венета Петкова

3 – Английски език                             – Стела Селимска

Корпус Б 10 – Европейски клуб

16 – Български език и литература      – Виолета Тасева

Корпус Е Голям физкултурен салон    – Красимира Герова

– Татяна Микова

Легенда:

1а кл   класни стаи начален етап

5 а клкласни стаи и кабинети основен етап

кабинети начален и основен етап

пп п    – други кабинети

Горе