163 ОУ " Черноризец Храбър "

Разпределение на класните стаи и кабинетите

I    етаж

Корпус А Кабинет 1 – III б клас   – Пенка Антонова

Полуинтернатна група                 – Maрияна Минкова

2 – Логопед                                      -Яна Петкова

-Ирина Сарафова


3 – III в клас                                   – Мария Запрянова

Полуинтернатна група                 – Йорданка Ненкова

4 – III а клас                                   – Емил Минчев

5 – Игротека

Библиотека                                           – Eкатерина Улева

Корпус Д Кабинет 1                            – Игротека


====================================================================

II    етаж

Корпус А Кабинет  1 -II в клас        – Снежанка Иванова

2 -IIб клас                                          – Марияна Петкова

Полуинтернатна група-                    – Живка Дунева

Полуинтернатна група-                    – Светлин Спасов

3 – Подготвителен клас                      – Галя Божкова,  Aксения Пешева

4 – IV б клас                                          – Даниела Ризова

5 – VI а клас                                          – Руска Лалчева

6 – II a  клас                                          – Анелия Балканджиева

Корпус Д Кабинет  1 – Човекът и природата, Химия     – Невена Трендафилова

2 – Биология                                                                         – Катя Дойнова

Математика                                                                          – Мариянка Вичева

3 – Математика                                                                     – Цветана Стоянова

Корпус Б 4 – Компютърен кабинет

Медицински кабинет                     – м.с. Дора Гергинова

5 – Музика                                       – Светлин Спасов

История и География                     – Йорданка Ненкова

6 – История                                     – Стоянка Пейчева

Физика                                             – Мариянка Вичева

7 – Изобразително изкуство           – Емилия Радославова

8 – I в клас                                        – Татяна Велкова

9 – I а клас                                        – Маргарита Цонкова

10 – I б клас                                      – Сашка Крачунова

Полуинтернатна група                     – Галина Шипкалиева

Полуинтернатна група                     – Радостина Пешева

=======================================================================

III   етаж

Корпус Д Кабинет    1 – Малък физкултурен салон             – Красимира Герова

– Татяна Микова

2 – Български език и литература        – Венета Петкова

3 – Английски език                             – Стела Селимска

Корпус Б 10 – Европейски клуб

16 – Български език и литература      – Виолета Тасева

Корпус Е Голям физкултурен салон    – Красимира Герова

– Татяна Микова

Легенда:

1а кл   класни стаи начален етап

5 а клкласни стаи и кабинети основен етап

кабинети начален и основен етап

пп п    – други кабинети

Горе