163 ОУ " Черноризец Храбър "

График за консултации

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

І. СРОК НА УЧЕБНАТА 2017-2018 г.

 

 

 

 

 

Горе