163 ОУ " Черноризец Храбър "

График за консултации

 

Г Р А Ф И К

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ

І. СРОК НА УЧЕБНАТА 2014-2015 г.

 

 

1. КАТЯ ДОЙНОВА                      СРЯДА                  – 13.30 ч.

2. СТОЯНКА ПЕЙЧЕВА                            ЧЕТВЪРТЪК                –   13.30 ч.

3. ВИОЛЕТА ТАСЕВА                                 ПЕТЪК                          –    13.15 ч.

4. ВЕНЕТА ПЕТКОВА                                 ЧЕТВЪРТЪК                –   14.00 ч.

5. МАРИЯНКА ВИЧЕВА                            ПЕТЪК                          –    13.15 ч.

6. ЦВЕТАНА СТОЯНОВА                          СРЯДА                           –   13.30 ч

7. ЙОАНА ПЕТРОВА                                  ЧЕТВЪРТЪК                –   14,00 ч.

8. МАРИЯ ЧОРТОВА                                   ВТОРНИК                      –   12.15 ч.

9. ЙОРДАНКА НЕНКОВА                         ЧЕТВЪРТЪК                 –   13.15 ч.

10.  НЕВЕНА ТРЕНДАФИЛОВА               ВТОРНИК                     –   13.15 ч.

 

 

Горе