163 ОУ " Черноризец Храбър "
Г Р А Ф И К
за провеждане на класни работи за първия срок на 2014-2015г.
БЪЛГАРСКИ  ЕЗИК  И ЛИТЕРАТУРА МАТЕМАТИКА
В. Тасева 04.12.2014г. Цв.Стоянова 18.12.2014
В.Тасева 02.12.2014г. М.Вичева 11.12.2014 г.
В. Петкова 08.12.2014г. М.Вичева 16.12.2014 г.
В.Петкова 04.12.2014г. Цв.Стоянова 19.12.2014 г.
В. Петкова 04.12.2014г. Цв. Стоянова 19.12.2014 г.
Горе