163 ОУ " Черноризец Храбър "

15.09.2014г. Спорна и успешна учебна година!

Днес,  от 10.15ч. в двора на 163 ОУ тържествено  бе открита  Новата учебна година! Гости на тържеството бяха г-н Ивайло Цеков- кмет на район Искър, г-н Георги Христов- председател на училищното настоятелство, много родители и близки на учениците.  С пожелание за здраве и успех- гжа Катя Дойнова-Директор на училището поздрави първокласниците и всички ученици, учители [...]

Повече »

Откриване на учебната година

Скъпи ученици, Уважаеми родители, На 15.09.2014г. от 10.15ч. в двора на 163.училище тържествено ще започнем Новата учебна година. Очакваме ви с настроение и нетърпение не по-късно от 10.00ч!

Повече »

Родителска среща за подготвителните класове и първи клас

На 09.09.2014г. от 18.30ч. в  Актовата зала на училището ще се проведе  родителска среща за подготвителните класове 5 и 6 годишни и за първи клас. Дневен ред: 1. Информация за организацията на целодневното обучение и извънкласните дейности. – К.Дойнова – директор на 163 ОУ 2. Представяне на Училищното настоятелство и  работата му. – Г.Христов -председател [...]

Повече »

Информационен ден по програма „Учене през целия живот“

На 18.06.2014г. в 163 ОУ се проведе информационен ден по програма  „Учене през целия живот“. Мария Чортова-учител по английски език и координатор на проекта „Европа-минало, настояще  и  бъдеще“ , запозна присъстващите учители и гости с резултатите от дейността по проекта.  Във втората част,  директорът на училището- Катя Дойнова  представи  новата програма на Европейската комисия- „Еразъм+“ [...]

Повече »
Горе