163.ОУ " Черноризец Храбър "

Свободни места за ученици през учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители , За учебната 2020/2021г., в 163.ОУ има следните свободни места за ученици: 1. Първи клас- 13 2. Втори клас – 11 3. Трети клас-  8 4. Четвърти – 2 5. Пети клас- 10 6. Шести – 3 7. Седми -14 Заявления за записване на ученици се приемат всеки делничен ден,  от 9.00ч. до […]

Повече »

Помагала за първи клас , учители които ще водят випуск 2020/2021г.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници в 163.ОУ, Учителите, които ще водят класовете са: 1.а клас- кл.ръководител- г-жа Маргарита Гайдарова –  учител в групата за целодневна подготовка- г-жа Златина Граховска 1.б клас – кл.ръководител- г-жа Паулина Дякова – учител в групата за целодневна подготовка- г-жа Стефка Йорданова 1. в клас- кл.ръководител – г-жа Татяна Велкова – […]

Повече »

За родителите на учениците от първи клас, випуск 2020/2021г.

Уважаеми родители, Във връзка със засилените противоепидемични мерки и изскването за задължително носене на защитни средства на закрито , както и налагането на глоби при неспазването им, ви съобщаваме, че първата родителска среща ще се проведе на 03.09.2020г. , от 18.15ч. , в актовата зала на училището. До 03.07.2020г.,  на сайта на училището ще качим […]

Повече »

ПРОЕКТ № BG05M2OP001- 2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

На 16 юни 2020г. , тържествено бяха връчени Сертификати на участниците в проект № BG05M2OP001- 2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ на МОН.  Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и […]

Повече »

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019-2020г.,  в 163. ОУ „Черноризец Храбър” – гр. София, беше сформиран клуб „Дигитални компетентности”. Под ръководството на г-жа Рени Радева, старши учител по ИТ,  ученици от VI.а и VI.б клас се включиха в Дейност 6 по проекта „Образование за утрешния ден”. Обучението се проведе в периода 07 януари 2020г. – 19 май 2020г. […]

Повече »
Горе