163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Новини

Нов проект по програма Коменски

На 20.09.2012г. в Пловдив между 163 ОУ и Центъра за развитие на човешките ресурси бе сключен договор за изпълнение на международен проект на тема „Европа-минало, настояще , бъдеще“.  Проектът е по секторна програма „Коменски“ на Програмата  „Учене през целия живот“ , финансиран от Европейската комисия. В проекта участват училища от 6 страни с ученици на […]

Повече »

Ден на ученическото самоуправление

На 9 май 2012 г в 163 ОУ “ Ч. Храбър” се проведе Ден на ученическото самоуправление. Длъжностите на директор, пом. директор, учители и помощен персонал се заеха от ученици.  Те изпълняваха всички отговорности и задължения по отношение на провеждане на учебния процес в училището. Първата задача на Мартин Негриев като директор и на Неда- Мария […]

Повече »

Пролетен спортен празник

На 21.04.2012. /събота/ ще се проведе  пролетен спортен празник в базата на БЧК  с. Лозен. Ще играем, танцуваме и стреляме с въздушна пушка, спортен  лък и шуринаки. Ще преодоляваме наземни и въздушни препятствия. Организацията на празника е такава, че всеки ученик и учител ще прояви активност и ще се усмихва. Тръгване от училище- 8.15часа. Връщане-към […]

Повече »
Горе