163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Новини

Отличие за Веско Спасов на състезание по математика

Хитър Петър е състезание  по математика за ученици от 3 до 8 клас. До преди няколко години, то се провеждаше само в Габрово, но тази година , освен там, учениците  се явиха  на турнира и в други големи градове в България. Веско Веселинов Спасов от 6б клас, е на първо място сред шестокласниците от цялата […]

Повече »

Проект „Твоят час“

От 09.10.2017г. ,  в 163.ОУ стартира  втората година на проект BG05M2OP001-2.004-004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфичнизнания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)–фаза І . В училището има формирани 4 групи за преодоляване на обучителните затруднения. Те са  по Български език и литература във 2. и 3. […]

Повече »

Нови шкафчета за петокласниците

За трета година родителите на новите петокласници организират  поръчването, доставка и монтирането на шкафчетата за своите деца. С подкрепата на Училищното настоятелство и класните ръководители и финансиране от семействата на учениците, шкафчетата са в училищните коридори. Щастливите ученици от 5а клас получиха днес ключовете. Такава радост ще има и за учениците от 5б клас. Уважаеми […]

Повече »
Горе