163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Новини

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  получено в  Регионалнот управление на образованието  /РУО/, София -град с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомявам, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД […]

Повече »

Квалификация на учители по проект от програма „Еразъм +“ дейност К1 в Малта

От 23 юли до 4 август 2018г.,  по проект № 2018-1-BG01-KA101-047336 „Надграждане на професионалните умения за интегрирането на английския език в съдържанието на уроците от начален етап“ , в гр. Сент Джулиънс, Малта,  се проведе обучение на 7 учители.  В ETI ,  / Международен институт за   езиково  обучение  /, участниците:  Методи Стоянов, Румяна Караваневска, […]

Повече »
Горе