163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Начална страница

Европейски ден на спорта в 163.ОУ

На 29.09.2017г., учениците от подготвителен клас и от I. дo IV. класове се включиха в Европейския ден на спорта. Под ръководството на учителите г-жа Красимира Герова и г-жа Богдана Прокопова всички ученици  участваха в спортните занимания. Събитието е документирано от г-жа Снежина Айдарова.  

Повече »

Откриване на учебната година

Скъпи ученици, Уважаеми родители, Тържественото откриване на учебната 2017/2018г. ще се проведе в двора на 163.ОУ  от 9.30ч. След тържеството, всички класове ще имат по 1 учебен час- час на класа. На 19.09.2017г.,  от 18.15ч. , в актовата зала ще се проведе обща родителска среща за родителите на учениците от  II- VII клас. След  общата […]

Повече »

Мерки от Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции

Уважаеми  учители, родители и ученици , Представям на вниманието ви   документите по мерки от точки 4, 5 и 6 в Междуинституционалния план за действие за превенция на агресията и засилване на сигурността в образователните институции от писмо на МОН с вх. № РУО1-16887/ 12.07.2017 г. Списък на лицензираните доставчици на социални услуги на територията на […]

Повече »

Свободни места за прием на ученици в първи клас за второ класиране

Днес, 08.06.2017г. комисията по прием на ученици за първи клас  за учебната 2017/2018г. обявява 23 свободни места за второ класиране. Записването на учениците се извършва в периода  09.06.2017г. – 12.06.2017г.  от 8.00ч. до 16.00ч.с, срещу представяне на оригинал на  удостоверение за задължително предучилищно образование .

Повече »
Горе