163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Начална страница

Общувай разумно в интернет!

Във връзка с Международния ден за безопасен интернет, който ще се отбележи  на 05.02.2019 г. под мотото „Заедно за по-добър интернет“, Държавната агенция за закрила на детето организира кампания, с която цели да насочи вниманието към необходимостта да се обединят усилията на обществените организации, държавните институции и бизнеса за превръщането на интернет в по-безопасна и […]

Повече »

Засилен контрол за носене на униформено облекло

Уважаеми родители и ученици, Във връзка с изпълнение на заповед с № 830-Б/15.06.2018г. на директора на 163.ОУ, за въвеждане на задължително униформено облекло, напомням, че от 06.02.2019г. ще проверяваме учениците за носене на униформите. Очаквам  всички ученици и родители да съдействат за изпълнението на заповедта. Катя Дойнова Директор на 163.ОУ Униформрно облекло _15_09_2018  

Повече »

Грипна ваканция

Уважаеми родители, Уважаеми ученици, Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД 09-536/25.01.2019г. на министъра на образованието и науката дните от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град. Запазва се графикът за провеждане на състезания и […]

Повече »

Aнкета за занимание по интереси

Уважаеми родители и ученици, От 06.02.2019г., в училището ще започне провеждането на  занимания по интереси за учениците от  I.-VII.  клас. Те се провеждат съгласно Наредбата за приобщаващото образование. Предлаганата анкета има за цел да идентифицира заниманията по интереси, в които учениците искат да се включат.  Заниманията по интереси са по желание и се финансират от […]

Повече »

Честита и мирна 2019г.!

Скъпи хора от училищна общност на 163.ОУ – ученици, учители, служители, родители и приятели ,  Нека  Новата 2019г., ни носи много здраве, да  е пълна с труд и радост от постигнатите резултати ! Катя Дойнова Директор на 163.ОУ

Повече »
Горе