163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Начална страница

Важно за учители, родители и ученици – достъп до електронни учебници

МОН ПУБЛИКУВА ЛИНКОВЕТЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИТЕ УЧЕБНИЦИ Линкове за достъп до електронно четимите учебници на одобрените печатни издания от I до VII клас са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката на адрес: https://www.mon.bg/bg/100428 Съдържанието на електронно четимия учебник е напълно идентично с това на хартиеното издание. Достъпът е осигурен […]

Повече »

Честита Цветница !

Скъпи хора,   с имена на   растения и събирателни производни от тях ! Учители, ученици и родители, Честит имен ден ! Нека пролетния празник е споделен с вашите близки роднини и приятели ! Бъдете честити !

Повече »

Прием I клас

Прием: 4 паралелки – 22 деца. Общ брой 88 деца. Система за прием на ученици за I клас в Столична община Правила за прием и график за дейностите Критерии за кандидатстване Район на 163.ОУ Заявление за I клас ВАЖНО! За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към зам. директора по учебна дейност -г-жа […]

Повече »

3 Март – 140 години от освобождението на България от турско робство

                                        На 28.02.2018г., в актовата зала на 163. ОУ , в 17.00ч. се проведе публична изява на групите по интереси „Народни танци и обичаи -1 и 2“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и […]

Повече »
Горе