163 ОУ " Черноризец Храбър "

Категория: Начална страница

Училищен план прием за учебната 2019/2020г.

1.Подготвителен клас- 1 група , полудневна организация, кандидатства се чрез сайта : https://kg.sofia.bg 2. Първи клас: – брой паралелки – 4 (четири) – брой места в паралелките – 24 (двадесет и четири) за всяка от паралелките, общо 96 ученици – целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите – 4 (четири)групи 2. […]

Повече »

Ден на отворените врати

На 24.03.2019г., се проведе Денят на отворените врати. По традиция, в актовата зала, гостите бяха поздравени от децата на 163.ОУ . Тази година, в поздрава се представиха  вокална група „Пеещи звънчета“, групата за народни танци, участниците в спортна секция  „Айкидо“ и директора на училището-г-жа Катя Дойнова.  При отлична организация, разделени по групи, децата и родителите […]

Повече »

Да се грижим за училищния двор

Скъпи ученици и учители, Уважаеми родители, В училище имаме голям двор.  За да стане по-хубав и приветлив,  на среща с учителите, обсъдихме идеята на  г-н Рандев,  училищния психолог,  всеки клас да се грижи за определен участък от двора. Получихме подкрепата от Училищното настоятелство, което се ангажира с подготовка на табелите и обозначаване на парцелите.  Днес […]

Повече »
Горе