163 ОУ " Черноризец Храбър "

Автор: 163ou

Родителска среща за подготвителните класове и първи клас

На 09.09.2014г. от 18.30ч. в  Актовата зала на училището ще се проведе  родителска среща за подготвителните класове 5 и 6 годишни и за първи клас. Дневен ред: 1. Информация за организацията на целодневното обучение и извънкласните дейности. – К.Дойнова – директор на 163 ОУ 2. Представяне на Училищното настоятелство и  работата му. – Г.Христов -председател […]

Повече »

Информационен ден по програма „Учене през целия живот“

На 18.06.2014г. в 163 ОУ се проведе информационен ден по програма  „Учене през целия живот“. Мария Чортова-учител по английски език и координатор на проекта „Европа-минало, настояще  и  бъдеще“ , запозна присъстващите учители и гости с резултатите от дейността по проекта.  Във втората част,  директорът на училището- Катя Дойнова  представи  новата програма на Европейската комисия- „Еразъм+“ […]

Повече »

Закриване на учебните занятия

На 13.06.2014г. от 10.30ч.,  в училищния двор тържествено  закрихме учебните занятия за 2013/2104г.  Годината бързо излетя и с нея випуск 2014г. Нашите седмокласници  благодариха на своите учители за училищните и житейските уроци. С вълнение и сълзи в очите, те поднесоха своите букети на любимите си учители. Първенец на випуск 2014г. е  Ива Марио Тодорова. Тя […]

Повече »

За родителите на бъдещите първокласници

Уважаеми родители, На 10.06.2014г., от 18.30ч. в Актовата зала на 163 ОУ ще се проведе  обща родителска среща за първи клас на учебната 2014/2015г. Заповядайте, очакваме  ви! Прилагаме график за дейностите по записването на учениците за първи клас.   СРОК ДЕЙНОСТ 3.06.2014 г. – Обявяване на списъците с класираните ученици 4 и 5.06.2014 г. Записване […]

Повече »

Георги Дианов Динков-носител на плакета на випуск 2014г. за завършен начален етап

За първа година, Педагогическият съвет на 163 ОУ реши да награди с плакет ученика Георги Дианов Динков от 4а клас, с класен ръководител- г-н Емил Минчев. Наградата се дава за постигнати отлични резултати  в областта на математиката на олимпиади и състезания в учебните 2012/2013г. и 2013/2014г. и за отлично представяне на Националното външно оценяване.

Повече »
Горе