163.ОУ " Черноризец Храбър "

Прием в първи клас 2021-2022

План-прием за първи клас: 4 паралелки х 22 ученици (88 ученици).

Кандидатстването за първи клас ще се извършва онлайн на адрес:  http://kg.sofia.bg/

СИСТЕМА за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община  

https://sofia.obshtini.bg/doc/3

РАЙОН НА ПРИЕМ НА 163. ОУ И ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ, 

   Район „Искър“, Жк. „Дружба-2“

бл. 278, бл. 280, бл. 281, бл. 281А, бл. 282, бл. 283, бл. 284, бл. 285, бл. 286,

бл. 287, бл.289,бл. 290, бл.291, бл. 305, бл. 306, бл. 307, бл. 308, бл. 309, бл. 310, бл. 310А,

бл. 310Б, бл. 311, бл. 311А, бл. 312, бл. 313, бл. 322, бл. 323, бл. 324,

бл. 401, бл. 401А, бл. 402, бл. 404, бл. 405, бл. 406, бл. 407, бл. 408, бл. 409,

бл. 410, бл. 411, бл. 412, бл. 413

ГРАНИЧНИ ПРИЛЕЖАЩИ РАЙОНИ

68.СУ, 150. ОУ

 

КОНСУЛТАЦИИ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 09:00 ДО 15:00 ч.

За организационни въпроси по приема – Мария Чортова, тел. 0889 341 561

Горе