163.ОУ " Черноризец Храбър "

Най-добрите резултати на учениците от 163.ОУ в състезанието „Европейско кенгуру“

Днес, излязоха протоколите с резултатите на учениците от начален етап в математическото състезание „Европейско кенгуру“. Максималния брой точки е 100.

С радост, споделям най-добрите резултати на нашите ученици, както следва:

За 4. клас: Брой явили се ученици 2756.  Резултата на Кристиян е 10-ти.

  1. Кристиян Йорданов-4а клас-83т.
  2. Адел Качанов- 4а клас- 80т.
  3. Деян стоянов-4а клас-63т.

Учител- г-жа Руска Лалчева

За 3. клас: Брой явили се ученици 2997.  Резултата на Карина  е 26-ти.

1. Карина Николова- 3в клас-66т.

Учител- г-жа  Богдана Прокопова

За   2. клас: Брой явили се ученици 3390 .  Резултата на Борис  е 15-ти.

  1. Борис Благоев- 2а клас -78т.
  2. Мария Михайлова-2а клас-67т.
  3. Ралица Сиракова- 2а клас-60т.

Учител-г-жа Катя Алексиева

За 1. клас: Брой явили се ученици 4041.  Резултатите  на Елена и Станислав са  17-ти.

1.Елена Цветанова -1г клас-70т.

2. Станислав Чернев-1г клас-70т.

Учител- г-жа Елизабет Маринова

3.Ясен Славов-1а клас-64т.

Учител – г-н Емил Минчев

С благодарност към учителите и родителите на успешните ни математици !

С пожелание към учениците ни да откриват красотата и удоволствието от решаването на математическите задачи !

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

 

 

 

Горе