163.ОУ " Черноризец Храбър "

Отлично представяне на отбора на 163.ОУ в районното състезание „Гласът на децата на Дружба“

На 10.03.2021г. , за поредна година,  Местната комисия   за борба с  противообществените  прояви в район Искър, организира иновационен лагер за ученици. Нашият отбор бе представен от Георги Христов, Десислава Иванова, Максим Илиев и Славина Стоянова от 7.б клас. Ръководител на отбора бе г-жа Йорданка Ненкова, старши учител по география и икономика. Събитието се проведе онлайн и  виртуален домакин бе 108.СУ „Никола Беловеждов“. Учениците  получиха казус ,  който трябваше да  решат. Екипът  представи презентация , в която изложи своите мечти за едно „различно“ дистанционно обучение, в което ученикът е мотивиран и активен в часовете.  Учениците ни  се представиха блестящо и спечелиха  второто място.

Браво отбор !

Гордеем се с достиженията  ви !

Горе