163.ОУ " Черноризец Храбър "

Трети март – 143 години от Освобождението на България от османско иго

O, движенье славно, о, мрачно движенье,

дни на борба горда, о, дни на паденье!

Епопея тъмна, непозната нам,

епопея, пълна с геройство и срам!

Из одата „Кочо“ на Иван Вазов

Поклон  към паметта на всички знайни и незнайни мъже, жени, деца,  поднесли най-ценното , любовта към свободата  и живота си , за да се появи от пепелищата на забравата Родината ни  !

Честит национален празник на Република България !

 

Горе