163.ОУ " Черноризец Храбър "

Проект „Ученически патрули се движат безопасно по пътищата”

През месеците октомври и ноември 2020г.,  163.ОУ стана партньор на Национален  клуб „БИ-БИТ“. По проект  финансиран от Столична община  по Програмата за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение, в училище се осъществиха три вида дейности:

  1. Обучение на учениците от 5. в клас в правилата за каране на велосипед и участие в пътното движение.
  2. Обучение на учители  от 163.ОУ и 68.СОУ  по БДП,  с акцент децата-велосипедисти участници в движението на пътя.
  3. Училищно състезание с велосипеди.

Ръководител на проекта е г-жа Магдалина Дерменджиева, председател на клуб „БИ-БИТ“.

На 18.11.2020 г.,  в двора на училището, се проведе състезание с велосипеди на маркиран полигон  . В него  участваха учениците от 5. в клас, познаващи правилата, изучавани в часовете по БДП и в заниманията по проекта.  Състезанието протече в няколко етапа – умения и сигурност при каране на  велосипед, подаване с ръка за смяна на посоката,  изпреварване,  слизане,  преминаване през пешеходна пътека като пешеходци, кръгово движение,  осмица, паркиране,  спиране на стоп.

Разбира се, беше припомнена и екипировката – светлоотразителна жилетка и каска, необходими на велосипедистите, когато се движат по пътищата, както и необходимите условия за технически изправен велосипед.    Всички ученици показаха впечатляващи знания. Като резултат, те попълниха  пътна карта за отстраняване на проблемите при движение. На всички участници са раздадени награди.

Класирането е следното:

първо място- Борис  Христов , второ-Теодор  Копринаров и на трето -Петър  Делянов.

По решение на Националния клуб „БИ-БИТ“, голямата награда на проекта се присъжда на учениците от 163.ОУ.  Тя е  велосипед   модел Hoop Hacke на  цена  267 лв. Той е  оборудван допълнително с необходими за безопасно движение по пътищата аксесоари /светло-отразители, фар, звънец и др.,  , за обучение в кабинета по безопасно движение и на открито .

Да ни е честита наградата  и дано учениците ни спазват правилата за безопасно движение по пътищата !

С благодарности  към :

  • г-жа Нели Яначкова, класен ръководител на 5.в клас за добрата организация на класа и мотивирането му за участие в проекта;
  • учителите Даниела Ризова, Димитър Божков, Петър Караджов, членове на Комисията по безопасно движение по пътищата и участници в дейностите по проекта.

Споделените снимки са направени от г-н Димитър Божков и представител на клуб „БИ-БИТ“.

 

 

Горе