163.ОУ " Черноризец Храбър "

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ

Считано от 30.11.2020 година до 21.12.2020 година със заповед на министъра на здравеопазването се прекратяват присъствени учебни занимания за всички ученици в България. Със своя заповед министърът на образованието разпорежда да се премине към обучение в електронна среда от разстояние за този период.
Учениците от 163. ОУ „Черноризец Храбър “ ще имат редовен учебен процес в тези дни.
Учениците, които се обучават от началото на учебната година в електронна среда, ще провеждат учебни часове заедно с техните паралелки.
Актуалния график за учебните часове е качен в електронния дневник .

Адм. ръководство

Горе