163.ОУ " Черноризец Храбър "

ВАЖНО ! Преминаване на обучение от разстояние за учениците от шести и седми клас

Уважаеми учители, ученици  и родители ,

На 11 ноември 2020 г., бе проведено онлайн заседание на Временния оперативен щаб за превенция и оценка на риска за постигане на максимална ефективност в отговор на разпространението на коронавирус 2019-nCoV (Covid-19). Бяха взети следните решения:

1.„….Предлага на директора на Столичната регионална здравна инспекция, да упражни правомощията си по чл. 63, ал. 7 от Закона за здравето и да издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Столична община, а именно:

1.2 За срок от 13 ноември 2020 г. до 27 ноември 2020 г. включително, да се преустановят присъствените учебни занятия в училищата за учениците от 6 /шести/ и 7 /седми/ клас.

Моля в утрешния ден, 12.11.2020г., класните ръководители на 6 и 7 клас да припомнят и организират вземането на учебни тетрадки и други пособия от училище, за да могат учениците да изпълняват възложените от учителя задачи вкъщи.

Часовете са до 30 минути и са съобразени с факта, че присъствено се обучават учениците от 5 клас и часовете в присъствена форма и от разстояние трябва да са синхронни.

ГРАФИК ЗА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

от 13.11.2020 г. до 27.11.2020 г./прогимназиален етап/    

     Първа смяна 1час –   7:40 – 8:10

                               2час      8:30 – 9:00

                              3час       9:20 – 9:50

                              4час       10:25 – 10:55

                              5час       11:15 – 11:45

                             6час        12:05 – 12:35

                              7час       12:55 – 13:25

     В учебните сесии   се осъществява комуникацията м/у учителя и учениците и          учениците изпълняват задачи и следват указания на учителя.

Бъдете здрави !

С поздрав,Катя Дойнова

Горе