163.ОУ " Черноризец Храбър "

Важна информация !

Уважаеми учители и родители, 

Със заповед на министъра на здравеопазването от 27.10.2020 година се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки, които са:

  • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
  • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
  • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
  • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;

В тази връзка , считано от 03.11.2020 година до 12.11.2020 година включително в 163.  ОУ няма да се провеждат платените извънкласни дейности – шахмат, английски език,  футбол, баскетбол,спортни танци, народни танци, лека атлетика, ако е на закрито, тъй като попадат в категория „групови извънкласни дейности“ .  Английски език  ще се провежда онлайн за времето на въведените мерки и учителите ще се свържат с вас да уговорите подходящо време за тяхното провеждане.

Заповедта не се отнася за  провеждането на учебен процес в нашето училище. Към настоящия момент се запазва провеждане на присъствено дневно обучение  при спазване на въведените мерки – носене на маски в общите части на училището, носене на маски  от учителите в часовете на прогимназия, стриктна дезинфекция на повърхностите в училище и ръцете на децата и възрастните.

Запазването на присъствен учебен процес зависи от всички нас чрез спазването на  противоепидемичните мерки.  Ще се  справим!

Бъдете здрави!

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

Горе