163.ОУ " Черноризец Храбър "

Първа учебна седмица

Уважаеми родители,

Първата кратка учебна седмица отмина. Учебния процес протича нормално и здравословно,  при спазване на необходимите противоепидемични мерки. От 23.09.2020г. до 25.09.2020г., ще се актуализират акаунтите на класовете и родителите на новозаписаните ученици ще получат пароли за достъп. Моля, при посрещането на учениците в двора да спазвате нужната дистанция помежду си!

Нека сме здрави и взаимно да се пазим!
Катя Дойнова
Директор на 163.ОУ
Горе