163.ОУ " Черноризец Храбър "

Родителски срещи за учениците от 163.ОУ

Уважаеми родители ,
На 10.09.2020 година от 18.00 часа в  ще се проведе присъствена родителска среща с родителите на бъдещите петокласници.
Класни ръководители на петите класове  са:
5А-   г-н  Петър Караджов
5Б    г-жа Ива Асова
5В    г-жа Нели Яначкова
Списъците на учениците от пети клас ще бъдат   качени в сайта на училището най-късно на 09.09.2020 г.
Родителската среща на останалите класове ще бъде проведена на 21.09.2020г. от 18.00ч.
Горе