163.ОУ " Черноризец Храбър "

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА СИСТЕМАТА НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 – 2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19

Учебната 2020/2021г.  ще стартира присъствено във всички училища. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев.

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването са изработили насоки за работа на училищата през тази учебна година,   в условията на Covid-19. Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и правила, въз основа на които всяко училище да направи своята комбинация и да осъществи най-адекватния избор от действия за превенция и реакция.

Чрез електронния дневник, родителите ще бъдат информирани за епидемиологичната ситуацията в училището всяка седмица, както и при случай на положителна проба на ученик или учител.

„Когато има дете със симптоми, то ще бъде отделяно. Ще се уведомяват незабавно родителите, които имат отговорността да го заведат на лекар. При случай на заразен ученик или учител, незабавно ще се уведомява и РЗИ”, обясни министърът.

Болен ученик ще се карантинира заедно с паралелката, в която учи.

Носенето на маски ще е задължително в коридорите, но не и в класните стаи. Учителите, които работят с повече от една паралелка трябва да носят маски постоянно и да спазват дистанция от учениците.

Всички насоки на МОН и МЗ може да прочетете на  прикачения файл.

Насоки за работа в условия на ковид-19

Горе