163.ОУ " Черноризец Храбър "

Родителска среща за първи клас и подготвителен клас

Уважаеми родители,

На 09.09.2020г., от 18.10ч. , в двора на училището, с микрофон, ше проведем обща родителска среща за подготвителен клас и първи клас.

От 18.30ч.-19.30ч. ,  родителската среща ще бъде по класове, в училището, при спазване на противоепидемичните мерки.

Очакваме  ви!

Списъци на първи клас:

1. клас_ Списък ученици

 

Горе