163.ОУ " Черноризец Храбър "

Проект „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“

През учебната 2019/2020г., в 163.ОУ работихме по  проект с  №2019-1-BG011-KA101-061578    на програма  „Еразъм +“ на тема „Да подкрепим децата със СОП при интегрирането им в учебните дейности“ .

В периода 01.02. до 09.02.2020г., учителите Методи Стоянов, ст.учител по английски език, Марио Вълчев-ресурсен учител, Богдана Прокопова- учител в начален етап и Катя Дойнова, директор,  бяха на обучение в

в гр. Болоня, Италия.  Обучителната организация IFOM , представена от Франческо Тарантино, обучител и директор, с опит в подготовката на учители  от европейските страни по темата,  сподели практиката на училищата в Италия в приобщаващото образование,което е с 50 годишна традиция . Имахме възможност да видим в три училища, основно, професионално и средно, как на практика се реализира подкрепата и интегрирането на учениците със специални образователни потребности в учебния час. В  обучението бе споделен и опита на участниците в групата от Полша, Германия, Испания и България.

Водещи принципи в приобщаващото обучение са :

Еднаквост при избор на училище и участие в дейностите от общообразователната подготовка (ООП) в клас, независимо от трудностите във връзка със специалните потребности.

Равенство в достъпа до качествена учебна среда за развитие на компетентностите и постигане на успех според общите  критерии за придобиване на ООП в училище.

Персонализиране на ученето чрез приемането, разбирането и вниманието към индивидуалните и личните различия между учениците като притежавани от тях физически, когнитивни, социални и емоционални умения за справяне.

Наученото в  квалификацията бе споделено с учителите от училището и приложено при работата с учениците.

 

 

 

 

 

 

Горе