163.ОУ " Черноризец Храбър "

Випуск 2019/2020г., успешно завърши основното си образование

Днес, 01.07.2020г., в двора на 163.ОУ, раздадохме свидетелствата за основно образование на 50 седмокласници. Учителите г-жа Йорданка Ненкова, кл.ръководител на 7. а клас и г-жа Невена Трендафилова, кл.ръководител на 7.б клас,  изведоха  силен випуск.

С гордост можем да споделим  резултати на нашите деца в НВО по Български език и литература -среден успех на випуска – 69,96 . За сравнение средния  бал на учениците от София-град е 63,75 , а за страната е 51,06. Резултатът по математика  за 163 .ОУ е 53,78. Средния бал на учениците в София-град е 48,09, а за страната е 36,33 .

Заслугата за тези резултати е на учителите, г-жа Виолета Тасева– ст.учител по БЕЛ, г-жа Галина Николова и г-жа Емилия Сиракова,учители по математика и на упоритостта и старанието на учениците ни.

Благодаря  и на семействата на нашите ученици, които по време на дистанционното обучение подкрепяха своите деца и ги мотивираха да учат с желание.

Всички ученици и родители бяха поздравени от г-жа Невена Трендафилова, кл. ръководител на 7.б клас и от г-жа Катя Дойнова, директор на 163.ОУ .

За първенец на випуск 2019/2020г. , Педагогическият съвет на 163.ОУ  определи  Нико Анастасиу. Той получи плакет . Медали за  отличен успех  получиха :

1.Стефани Челенкова

2. Сиана Соракова

3.Лозан Лозанов

4.Мирослава Вълчева

5.Деница Димитрова

6. Благовеста Мурджева

7.Даниел Салех

8.Калина Иванова

9.Ралица Раева

Скъпи седмокласници,

Бъдете здрави имайте добри помисли и  случвайте  успехите си !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горе