163.ОУ " Черноризец Храбър "

Първо класиране на кандидатите за първи клас за учебната 2020/2021г.

Уважаеми родители,

Моля, преди да дойдете в училище, за да подадете удостоверение за постъпване в I клас за

учебната 2020/2021 година, моля, проверете дали сте набавили всички необходими документи:

 При записването на всички деца са необходими:

1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група/клас.

2 .Копие на удостоверение за раждане на детето.

 При заявени допълнителни критерии:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КРИТЕРИИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
8.5. Дете с трайни увреждания над 50 % Копие от решение на ТЕЛК на детето.
8.6. Дете с един или двама починали родители Копия от Акт за смърт на родителите.
8.9. Дете от семейство с повече от две деца Копия от удостоверения за раждане на децата.
 

8.10.

Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на роднини и близки по чл. 26 от Закон;а за закрила на детето, както и дете с един неизвестен

родител и осиновено дете

Копие от съдебно решение или заповед за
настаняване.
8.11. Деца-близнаци Копия от удостоверения за раждане на децата.

 

Записването на приетите в I клас за учебната 2020/2021 година ще протича при следните условия:

  1. В сградата на училището ще бъдат допускани по 2 души – първият ще бъде в игротекта при комисията по записване, а вторият ще изчаква реда си в коридора пред кабинета.
  2. Всички родители са длъжни да носят предпазни маски.

 

 

Горе