163.ОУ " Черноризец Храбър "

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.012-0001 „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

През учебната 2019-2020г.,  в 163. ОУ „Черноризец Храбър” – гр. София, беше сформиран клуб „Дигитални компетентности”. Под ръководството на г-жа Рени Радева, старши учител по ИТ,  ученици от VI.а и VI.б клас се включиха в Дейност 6 по проекта „Образование за утрешния ден”. Обучението се проведе в периода 07 януари 2020г. – 19 май 2020г.

Нивото на компетентност включва:

  1. Грамотност за данни и информация
  2. Създаване на дигитално съдържание
  3. Комуникация и сътрудничество
  4. Решаване на проблеми
  5. Информационна сигурност

В продължение на 70 часа учениците усвояваха знания и умения, с което успяха да повишат своето ниво на дигитална компетентност. Участниците в клуба представиха свои разработки, създадени по време на обучението пред ръководството на училището, учители, родителите си и съученици.

 

 

Горе