163.ОУ " Черноризец Храбър "

11 май – Ден на почит към делото на пресветите братя първоучители Кирил и Методий

Златни букви                   

На славянските народи,
в стари, стари времена
дали Кирил и Методий
златни букви – писмена.

Те ни дали светлината,
пазели ни от беда.
Пишат с тях и днес децата
БЪЛГАРИН И СВОБОДА!
                           Ангелина Жекова

Горе