163.ОУ " Черноризец Храбър "

Честит 29. рожден ден, скъпо училище!

Скъпи малки и големи деца,

Скъпи учители и служители,

Уважаеми родители и приятели на 163.ОУ,

Днес , 30.04.2020г., отбелязваме празника на Черноризец Храбър, нашия патрон.  Живял в  края на IX. и началото на X. век,  за него като личност  черпим информация от единственото съчинение достигнало до нас  , наречено  „Сказание о писменах“  или още „За буквите“ .

Какво има в този трактат, че 12 века след като е написан, името на автора  му се избира за пример за подражание  и се   носи  от  български училища и университети ?

Любов !

Това е онази сила, облечена в думите на книжовника,  в която според четящите очи  се разкриват различни смисли и значения от текста.   По-лесно е да мислим в думи,  а за да останат думите в историята трябват знаци. Буквите са тези знаци  и затова съчинението се казва “ За буквите“ .

Обърнати към днешния ден, ние –  ученици, учители и  родители, които оживяваме сградата и двора на „Обиколна“36 ,  изпълняваме мисията на Черноризеца,  да натрупваме знания и умения,  здраве и радост,  за да бъдат нашите  деца  смели, честни и достойни човеци !

Амин!

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

„Черноризец Храбър“

Повече за празника по време на пандемията COVID 19 , може да видите в you tube, 163.ОУ Черноризец Храбър  .

 

29 години  163. ОУ „ Черноризец Храбър „

В София, в квартала „Дружба“ 2,

построено е едно училище, в което,

когато стане на седем всяко дете,

да учи идва с трепет във сърцето!

Училището носи име „Черноризец Храбър“-

монах, учен, воин от десети век,

донесъл своята мощ и знания, и сили,

за да се гордее с него всеки български човек.

И днес в училището наше,

учителите, мили и добри,

знания ни дават и ни посрещат

в летни, зимни, слънчеви и дъждовни дни!

Затова на вас, учители наши,

днес благодарим!

А  теб, училище любимо,

в сърцата си ще съхраним!

Александър Ценков

IV. а  клас

Горе