163.ОУ " Черноризец Храбър "

Силно представяне на учениците от прогимназия на областния кръг на олимпиадата по география и икономика и по история и цивилизация

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА- максимален брой точки 200
1.Антоан Трифонов- 142т.   5. клас
2.Михаела Карацанова-172т.  6.клас
3.Николета Данчева-124т.   6.клас
4.Стефани Челенкова-119т.   7.клас
ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ- максимален брой точки -60
1.Михаела Карацанова-54т.-6клас
2.Калина Иванова-59,75т. -7клас
Радваме се на успехите на нашите ученици и техният учител- г-жа Йорданка Ненкова.
Поздрави и за семействата на  децата.
Горе