163.ОУ " Черноризец Храбър "

ВАЖНО !

Със заповед № РД 01-154/26.03.2020 година на Министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки в страната до 12 април 2020 година, включващи и прекратяване на присъствена форма на обучение във всички училища в страната. 
Продължава дистанционното обучение на учениците. Графикът на обучение за учениците от 1. до 7. клас следва  седмичната програма.
Благодарим за проявеното разбиране, търпимост и толерантност!
Бъдете здрави!
Катя Дойнова
Директор на 163.ОУ

 

Горе