163.ОУ " Черноризец Храбър "

Прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

1. Първи клас:

– брой паралелки – 4 (четири)

– брой места в паралелките – 22 (двадесет и две) за всяка от паралелките, общо 88 ученици

– целодневна организация на учебния ден за всички ученици при желание на родителите – 4 (четири)групи

2. Какво предлага 163.ОУ на учениците от начален етап  ?

Високо качество на обучение с резултати на Национално външно оценяване в 4. клас от учебната 201

БЕЛ – среден резултат – Много добър  4.86

Математика – среден резултат-Много добър    4.94

Човекът и обществото – среден резултат – Много добър   5.03

Човекът и природата –  Много добър  5.22

Рекапитулация – 85% ученици с много добри и  отлични резултати

 • Учебните занятия се провеждат в отделен корпус  в модернизирани класни стаи и санитарни възли.
 • Класните стаи са с нови чинове, мултимедия, шкафчета за учениците.
 • Висококвалифицирани учители, обучени и използващи традиционни и  съвременни методи на обучение,които работят екипно.
 • Медицинско обслужване – в напълно оборудван кабинет от 7.30 ч. до 15.00 ч., осигурено от медицинска сестра.
 • Общата и допълнителна подкрепа за учениците се реализира и  от психолог и  ресурсен учител. На територията на училището е разположен логопедичен кабинет, който се обслужва от специалист  от Държавния логопедичен център.
 • Училището разполага със  стол, бюфет, библиотека, зала за игри, малък физкултурен салон, кабинети за информационни технологии за начален етап.
 • Възможности за изява в различни състезания и конкурси и спортни състезания   от националните  календари  на МОН за спорт и за  изяви по дейности на  децата и учениците .
 • Участия в олимпиади и математически състезания като „Европейско кенгуру“, „Математика без граници“,  „Знам и мога“ за учениците от 4 клас.
 • Ежегодни екскурзии, тематични изложби на рисунки.
 • Участие в Образователен театър за учениците
 • Педагогически услуги – на учениците и родителите предлагаме, допълнително срещу определена такса, изучаване на английски език, пиано,  тренировки по модерни и народни танци, шах, футбол, баскетбол, лека атлетика, карате. Участниците в тези дейности са  носители на много медали и награди.

Ние също обичаме Вашия малчуган!

Правила за прием в I. клас

График за прием на ученици в  1. клас за учебна  2020-2021

Принадлежащ район на 163.ОУ

Система за прием  на ученици  в първи клас  

Заявления за прием в първи клас се приемат от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г.

Заявленията могат да бъдат подавани и по електронен път. На сайта на училището ще бъдат публикувани заявленията и редът и начинът за приемането им онлайн – с електронна система на училището или на електронна поща. Заявлението, попълнено от родителя и изпратено на електронната поща на училището или друга електронна система, ще бъде въведено във входящия дневник на училището. Родителят на имейл ще получи входящ номер на документа.

– На 01.06.2020 г. в 17 ч. ще бъдат обявени на електронната страница на училището списъците с приетите ученици на първо класиране. Публикуваните списъци ще съдържат входящия номер на Вашето заявление.

 

 

 

Горе