163.ОУ " Черноризец Храбър "

Електронни кодове за достъп до учебниците по които учат учениците в 163.ОУ

Уважаеми родители и ученици,

Тук може да видите и да ползвате електронните  учебници по които учат децата в училище . Обърнете внимание на авторския екип, трета колона в дясно. Най-отдолу  са страниците на издателствата , след регистрация може да се ползват.

 

1 КЛАС
1 БЕЛ „Просвета +“ П. Димитрова
2 Математика „Клет“ М. Богданова
3 Околен свят „Клет“ В. Петрова
4 Музика „Просвета +“ Г. Калоферова
5 Изобразително изкуство „Просвета София“ Л. Ангелова
6 Технологии и предприемачество „Клет“ Н. Цанев
2 КЛАС
1 БЕЛ „Клет“ М. Герджикова
2 АЕ “Longman English for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ Ш. Ковил
3 Математика „Клет“ М. Богданова
4 Околен свят „Клет“ И. Мирчева
5 Музика „Просвета +“ Г. Калоферова
6 Изобразително изкуство „Клет“ Б. Дамянов
7 Технологии и предприемачество „Бит и техника“ Т. Николова
3 КЛАС
1 БЕЛ „Клет“ М. Герджикова
2 АЕ “Longman English for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ Ш. Ковил
3 Математика „Клет“ М. Богданова
4 Компютърно моделиране „Изкуства“ Р. Папанчева
5 Човекът и обществото „Клет“ Р. Пенин
6 Човекът и природата „Клет“ М. Максимов
7 Музика „Просвета +“ Г. Калоферова
8 Изобразително изкуство „Просвета София“ П. Цанев
9 Технологии и предприемачество „Бит и техника“ Т. Николова
4 КЛАС
1 БЕЛ „Клет“ Т. Борисова
2 АЕ “Longman English for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ Ш. Ковил
3 Математика „Клет“ М. Богданова
4 Компютърно моделиране „Изкуства“ Р. Папанчева
5 Човекът и обществото „Клет“ Р. Пенин
6 Човекът и природата „Клет“ М. Максимов
7 Музика „Просвета +“ Г. Калоферова
8 Изобразително изкуство „Просвета София“ П. Цанев
9 Технологии и предприемачество „Бит и техника“ Т. Николова
5 КЛАС
1 Български език „Клет“ А. Петров
2 Литература „Клет“ М. Герджикова
3 АЕ “Live beat for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ И. Фрийбеърн
4 Математика „Просвета +“ Ю. Нинова
5 Информационни технологии „Просвета +“ А. Ангелов
6 История и цивилизации „Просвета София“ Т. Леков
7 География и икономика „Просвета София“ С. Дерменджиева
8 Човекът и природата „Клет“ М. Шишиньова
9 Музика „Просвета София“ В. Сотирова
10 Изобразително изкуство „Педагог 6“ М. Савчева
11 Технологии и предприемачество „Просвета София“ Л. Витанов
6 КЛАС
1 Български език „Клет“ А. Петров
2 Литература „Клет“ М. Герджикова
3 АЕ “Live beat for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ И. Фрийбеърн
4 Математика „Просвета София“ Ю. Нинова
5 Информационни технологии „Просвета +“ А. Ангелов
6 История и цивилизации „Просвета София“ П. Павлов
7 География и икономика „Просвета София“ С. Дерменджиева
8 Човекът и природата „Клет“ М. Шишиньова
9 Музика „Просвета София“ В. Сотирова
10 Изобразително изкуство „Просвета София“ П. Цанев
11 Технологии и предприемачество „Просвета София“ Л. Витанов
7 КЛАС
1 Български език „Клет“ А. Петров
2 Литература „Клет“ М. Герджикова
3 АЕ “Live beat for Bulgaria” „С.А.Н.-ПРО“ Е. Килби
4 Математика „Просвета +“ Ю. Нинова
5 Информационни технологии „Нова звезда 2000“ Ив. Иванов
6 История и цивилизации „Клет“ Г. Якимов
7 География и икономика „Просвета +“ Л. Цанкова
8 Биология и здравно образование „Клет“ М. Шишиньова
9 Физика и астрономия „С.А.Н.-ПРО“ И. Петков
10 Химия и опазване на околната среда „Педагог 6“ М. Павлова
11 Музика „Просвета София“ В. Сотирова
10 Изобразително изкуство „Просвета София“ П. Цанев
11 Технологии и предприемачество „Просвета София“ Л. Витанов
КЛЕТ:

https://klett.bg/%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8A%D0%BF-%D0%B4%D0%BE-%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-news157.html

 

 

ПРОСВЕТА: http://www.e-prosveta.bg/

 

 

ПЕДАГОГ: http://free.pedagog6.com/

 

 

 

 

 

БИТ И ТЕХНИКА: https://www.e-uchebnici.com/open_access.html

 

 

С.А.Н-ПРО: https://www.pearson.bg/home/

 

Горе