163.ОУ " Черноризец Храбър "

Мерки за предпазване от заболявания от грип и COVID-19

Уважаеми родители,

Във връзка с епидемиологичното разпространение на новия корона вирус COVID-19 в Европа  и поради  нарастването на заболеваемостта от грипен вирус тип В на територията на страната ни, училището на основание заповед на директора с цел превенция въвежда следните мерки:

1. Ежедневно почистване с дезинфекциращи препарати на хлорна и спиртна основа на всички плотове и подови настилки  в класните стаи и кабинети- три пъти на ден, санитарните помещения и коридорите след всяко междучасие.

2. При забелязани симптоми сред учениците на респираторно заболяване, учителите незабавно изпращат ученика при медицинската сестра, която осовобождава детето от учебни занятия и го насочва към личен лекар.

3. Учениците редовно да си мият ръцете със сапун и/или различни дезинфектанти за ръце, които има във всяка класна стая. Да се спазва стриктна лична хигиена във всяко едно отношение.

4. Отменят се домакинството на 163.ОУ по проект  „Ние пазим Земята “ на програма „Еразъм+“  за м.юни 2020г.

5. При завръщане на учениците от някой от заразените в света райони или при престой и прекачване на летище на заразен район, задължително учениците спират посещението си в учебни занятия за срок от 14 календарни дни. Задължително се информира класен ръководител, директор/заместник-директор.

6. Децата се посрещат от дежурен учител и медицинската сестра на входа на училището.

7. Ученици с температура, болки в мускулите и гърлото и неразположение да не идват в училище, а да се търси съдействие от  личния лекар. Целта  е да опазим учениците и себе си  здрави.

8. Учебните занятия ще се възстановят на 16.03.2020 година с нормален график!

При промяна на обстоятелствата, ще Ви информираме своевременно!

Ситуацията, свързана с разпространение на коронавируса, е  динамична. На сайта на Национален център за заразни и паразитни болести може да следите обстановката, като най-точно е описана именно там.

https://ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov-012020&lang=bg

Съвети към децата може да изтеглите от сайта на Министерството на здравеопазването:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/14/kak_da_predpazim_sebe_si_i_drugite.pdf?fbclid=IwAR3gDex9MWXYEnQb3Q3R4OxuJZEO79HXHdCkvl3rO2Q9BB5EsQvP97oieX4

При промяна на обстоятелствата, ще Ви информираме своевременно!

С уважение,

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

Горе