„Правим го за децата, защото вярваме, че разказът за кан Кубрат и  емблематичния му завет за единство на българския народ, е добър пример. Той  помага на учениците  да открият своите корени и славно минало, мотивира ги към активна взаимопомощ, учи ги на екипна работа.“