163.ОУ " Черноризец Храбър "

Скръбна вест

В навечерието на Коледа, внезапно пое пътя към отвъдното, нашият колега и приятел, старши учителят по физическо възпитание и спорт  –Красимира Герова.

Ще я помним като отличен професионалист и добър човек!

Поклон пред паметта и !

Листото

Есенният вятър вече обрули почти всички листа. Клоните на стария дъб чернееха в посивялото есенно небе. Само едно малко листо се беше вкопчило в клончето си. Бездната под него изглеждаше толкова страшна!!! Какво се случи с неговите братя? Там, в студената мокра земя? Как да се пусне, как да отиде и то там, като е толкова страшно, далеч, студено и мокро?

Листото трепереше ли, трепереше. Дните минаваха, ставаше все по- студено, вятърът виеше все по- страшно, а земята под него изглеждаше все по- черна. Една нощ, така, както стискаше здраво родното си клонче, сънува сън: Че дъбът е отново покрит с прекрасни зелени листа, и птичките пак се надпяват сред тях. Като се събуди, разбра, че всъщност няма нищо страшно. И че то вече е готово за пътешествие. Усмихна се. Отпусна се в ласкавите ръце на есенния ветрец. Той внимателно го понесе на леки кръгове към земята. И тя го приюти в меката си прегръдка.

Автор – Момче на 10 години от София

 

Горе