163.ОУ " Черноризец Храбър "

Посещение в Националния природонаучен музей

На 26 ноември 2019г. , ученици от VIклас на 163. ОУ, под ръководството на г-жа Рени Радева, посетиха Националния природонаучен музей към БАН. Учениците проявиха интерес най-вече към експонатите в зала 1 Минералогия, зала 8 Птици, зали 10-13 Бозайници. Децата вписаха впечатленията си в предвидената за това музейна книга.
 
Горе