163.ОУ " Черноризец Храбър "

4.11.2019г.-учебен ден за 163.ОУ

Уважаеми родители,

С решение на ПС от 28.10.2019г., 4.11.2019г. е обявен за учебен ден.

Очакваме учениците в училище.

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

Горе