163.ОУ " Черноризец Храбър "

Честит празник !

Скъпи учители от 163.ОУ ,

Бъдете здрави и  дръзновени !

Помнете, че сте модел за подражание и за критика!

Приемете моята благодарност за стойността на онова, което с търпение, внимание и отзивчивост вършите в учебния час и извън него !

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

 

 

Горе