163.ОУ " Черноризец Храбър "

ПОКАНА за Обществен съвет

Уважаеми родители,

Във връзка с чл.14 ал./4/  от Правилника за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, и изтичането на мандата на Обществения съвет, ви информирам, че на 29.10.2019г. от 18.15ч., в учителската стая на 163.ОУ, ще се проведе Общо събрание на родителите-делегати , по  двама от паралелка, избрани  на родителските срещи , при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на Обществения съвет за периода 2016-2019 г.

           Докладва: г-жа Десислава Илиева- председател на Общес.съвет

2. Избор на членове на Обществения съвет

3. Други

 

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

Горе