163.ОУ " Черноризец Храбър "

Честит празник!

                                        Родина                                                                                        

Малка е мойта родина-

шепа набрани, нагънати

шарени черги от ниви,

тъмни въртопи от планини.

 

Но разтвори тази шепа,

стисната крепко, опитай!

Но раздипли, разстели я

гънка по гънка внимателно,

скат по скат, бразда по бразда,

бръчка по бръчка,цвят по цвят,

връх по връх побелял,

спомен по спомен,

песен по песен,

век по век.

 

И ще видиш тогава

как неизбродна, безкрайна е

тази шепа препълнена-

моята малка родина.

 

 Блага Димитрова

Горе