163.ОУ " Черноризец Храбър "

Родителски срещи

Уважаеми родители,

На 10.09.2019г., от 18.00ч. , ще се проведе родителска среща за подготвителен и първи клас.

Дневен ред:

1.Обща част – 18.05-18.20ч.

2.По класове- 18.25- 19.15ч.

Очакваме ви !

Катя Дойнова

Директор на 163.ОУ

1а клас

1б клас

1в клас

Горе