163.ОУ " Черноризец Храбър "

Резултати от обявените конкурси за извънкласни дейности в 163. ОУ

Уважаеми заявители,

Запознайте се с резултатите от дейността на комисията за избор на извънкласни дейности за учебните 2019/2020, 2020/2021 и 2021 /2022г.

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Заповеди за сключване на  договори както следва:

ИКД_футбол

ИКД_шахмат

ИКД_ народни танци

ИКД_баскетбол

 ИКД_карате

ИКД_ спортни танци

 ИКД_ пиано

ИКД  лека атлетика

 

 

 

Горе